Réva a exotické

  • Řez révy vinné

    Stejně jako všechny ovocné dřeviny má i réva svůj specifický řez. Pokud je prováděn správně, promítne se do bohaté sklizně. Řez révy na soukromém pozemku a na komerční vinici se výrazně liší. Zaměřme se teď na péči o révu nacelý článek

Objednejte si časopis
Tištěný
Elektronický

Připravujeme Archiv čísel