Nezvaní hosté

Existují různé více či méně drastické postupy, jak se krtků a hlodavců, kteří žijí v půdě na zahradě, zbavit. Obvykle však nejsou moc účinné, a navíc hrozí riziko pozření návnady nebo zranění pastí jiným živočichem či dokonce dítětem.

Krtci mají na zahradě stále sezonu, na boj s nimi proto není ještě pozdě.

Škůdců se však můžete zbavit, aniž byste je zabíjeli. Vyžeňte je. Využijte k tomu to, co jim vadí – hluk, vibrace, průvan a zápach. Do krtčích chodeb dejte například látky, které uvolňují silné vůně nebo kouř, třeba listy z ořešáku, citronovou kůru nebo zapálené sirné tablety.

Plašiče

Na trhu jsou také různé elektronické plašiče, které hmyzožravce a hlodavce ze zahrady vyženou. Plašiče vydávají zvuk nízké frekvence, který se šíří zemí a pro škůdce je natolik nepříjemný, že raději zahradu opustí. Lidem ani domácím zvířatům však nevadí, protože nad zemí není slyšet. Plašiče mohou vytvářet i vibrace, které jsou podzemním živočichům rovněž nepříjemné. Aby si ale na rušení nezvykli, doporučuje se zvuk i vibrování opakovaně přerušovat. Přístroj se umísťuje do středu chráněné plochy, nejlépe do průsečíku chodeb. Okolní půda by měla být udusaná, protože v kypré půdě se účinnost plašiče snižuje. Signál také nepřekoná kamenné překážky pod povrchem. Napájení plašiče zajišťují baterie.

Prevence

myši ze zahrady raději hned vyžeňte, mohou se vám totiž rychle přestěhovat do domu.

Zapuzení hlodavců částečně řeší i prevence. Asi nejjednodušší je samozřejmě si pořídit kočku. Význam má ale i sběr spadaného ovoce nebo pravidelné sečení trávy, které hlodavce ruší a snižuje počet možných úkrytů. Likvidace nevyužívaného kompostu nebo jiných skrýší také přispěje k nepohodě hlodavců. Na rozlehlých zahradách poblíž lesa nebo polí můžete podpořit i jejich přirozené nepřátele a zkusit zavěsit budku pro dravce.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Nezvaní hosté

Nezvaní hosté