Včas podepřete stromy

Rubrika: Tipy

Větve prohýbající se pod tíhou úrody většinou neznamenají, že jste úspěšný pěstitel, ale spíš že jste špatně provedli řez či probírku plodů. Aby se při silném dešti nebo větru nepolámaly, podepřete je. Myslete na to, aby vzpěry nezasahovaly do cesty a nepřekážely při běžném pohybu po zahradě. Jestliže vám zasahují do chodníku, pak je přivažte k těm výše rostoucím nebo přímo ke kmeni. I to jim pomůže a odlehčí.

 

Více informací se nachází v srpnovém vydání z roku 2017.

Včas podepřete stromy