Záhon pro výuku malých dětí

Rubrika: Doporučujeme, Zahradní architektura

Krásná zahrada plná květů není pouze prostor pro odpočinek dospělých po náročném dni, ale také místo her a učení malých dětí. Pomocí speciální výsadby mohou poznávat jak koloběh živin v půdě, tak i živočichy, kteří v ní budou hledat připravenou potravu. Záhon založený pro děti může být polyfunkční a kromě pozorování živočichů může nabídnout i pěstování nenáročných rostlin, které děti nadchne a poučí o přírodních procesech.

Krásná zahrada plná květů není pouze prostor pro odpočinek dospělých po náročném dni, ale také místo her a učení malých dětí.

Charakteristika

Zahrada je místem učení a poznávání. Děti si zde hrají, tráví tu volný čas a pomáhají při údržbě. Pokud s dětmi vytvoříte jejich vlastní výsadbu, která bude zajímavá a budou se podílet i na její tvorbě, brzy zjistíte, že k takovému záhonku mají i jiný vztah. Větší záhony samozřejmě umožňují širší využití, ale vystačíte si i s několika metry čtverečními. Typ výsadby vychází nejen ze zájmu dítěte, ale také z věkové kategorie. Pro hodně malé dítě se nehodí zakládání menších vodních ploch, zatímco pro větší se nabízí již více možností. Výsadba se může skládat ze zajímavých rostlin, které lákají květy a plody živočichy. Děti se tak naučí názvy ptačích návštěvníků a jejich rozdělení podle přijímané potravy. Brzy vysledují, jaký druh se čím živí, a podle toho mohou výsadbu obměňovat. Pro větší pestrost vysaďte rostliny s plody pro plodožravé ptáky, trvalky se semeníky pro zrnožravé druhy a pak také zástupce květin, které lákají hmyzožravé ptáky na hmyz skrytý v květech. Do záhonu zakomponujte i domečky pro hmyz nebo třeba pro obojživelníky. Hromádka kamenů naskládaných na slunci časem přiláká ještěrky. Pokud je vaše dítě už větší, můžete zde vytvořit malou vodní plochu, do které si děti vysadí vodní rostliny a budou moci pozorovat postupné osidlování vody vodoměrkami. Voda jistě zaujme i ptactvo, které se zde bude brzy koupat. Aby děti více pochopily přírodní procesy, vymezte jim malý pěstební kousek třeba na pěstování zeleniny nebo nenáročných bylinek. Koloběh živin v půdě lze vysvětlit například při pěstování bobovitých rostlin, které mají na kořenech hlízkové bakterie, nebo třeba při kompostování odpadu ze záhonku. Jisté výukové možnosti skýtají také rostliny se zajímavými plody nebo tvary listů. Buďte ale opatrní při výsadbě silně alergenních rostlin, kterých je v běžně dostupném sortimentu opravdu mnoho. Záhonek vytvořte nejlépe před zapojeným živým plotem, který bude rostliny chránit před větrem a hlukem z okolí. Živočichové si toto místo pak spíše vyhledají. Výukový záhonek může obklopovat rekreační trávník nebo květnatá louka, která nabízí široké možnosti v poznávání rostlinných i živočišných druhů.

Materiály

Při výrobě domečků pro živočichy sáhněte po dřevěných latích nebo prknech. Pro děti bude jistě zajímavá i samotná výroba domečků pro včelky samotářky nebo třeba ptačího krmítka. Na skrýš pro obojživelníky postačí hliněný květináč nebo zakoupený keramický domek, který se umístí k vodě. Úkryt pro ještěrky vytvoříte poskládáním menších kamenů, které naleznete v okolí pozemku. Pokud budete chtít zamulčovat povrch půdy, využijte mulčovací kůru nebo kamenný štěrk a kačírek. Mějte na paměti, že malé děti rády rozhazují po okolí drobný kačírek (frakce 4–8 mm), proto vzhledem k věku volte hrubší materiál, který děti nebude tolik lákat.

Údržba a náročnost

Výukový záhon bude sloužit hlavně pro děti, které o něj budou pečovat částečně samy. Větší nároky na údržbu nastávají s použitím širšího sortimentu dřevin, které vyžadují pravidelný řez. Trvalky ponechte přes zimu i se semeníky na záhonku – stanou se zdrojem potravy pro ptáky a poskytnou skrýš hmyzu během zimy. Mezi běžně prováděné práce bude patřit pletí pěstebního záhonku a zálivka, pokud sem vysadíte druhy náročnější na přísun vody. Pěstované bylinky budou vyžadovat občasnou sklizeň.

Rostlinný materiál

Při volbě rostlinného materiálu volte pokud možno druhy nezpůsobující alergie. Je-li výsadba určena malým dětem, určitě nepoužívejte druhy s žahavými listy nebo trny. Děti určitě poučte o péči o jednotlivé rostliny. Malé zahradníky bude více bavit péče o druhově pestrý záhonek než o monokulturní výsadbu, proto sáhněte po rostlinách vonných, kvetoucích a plodících. Do záhonu vysaďte několik keříků s jedlými plody. Určitě přijdou vhod borůvky, beztrnné ostružiny, maliny, jahody nebo třeba rybíz. Kromě denních motýlů nalákejte do zahrady pomocí vonných letniček také noční motýly, jejichž pozorování dětem přinese plno zábavy.

Vhodné druhy rostlin

Český název Latinský název charakteristika
temnoplodec černoplodý Aronia melanocarpa jedlé tmavé plody
jahodník obecný Fragaria vesca jedlé plody
pupalka dvouletá Oenothera biennis láká zrnožravé ptáky
zlatobýl kanadský Solidago canadensis hmyz v květech loví ptáci
sporýš argentinský Verbena bonariensis letnička, semena pro ptáky
červené zavinutka podvojná Monarda didyma léčivka, semena pro ptáky
čistec vlnatý Stachys byzantina trvalka se zajímavými listy
třapatka zářivá Rudbeckia fulgida semeníky lákavé pro ptáky
šanta hroznovitá Nepeta racemosa aromatická rostlina, láká hmyz
rozchodník nádherný Sedum spectabile semena pro ptáky

Ukázková výsadba

Ústředním motivem záhonu chráněného živým plotem je drobné mělké jezírko s výsadbou orobince. To by mělo sloužit jako koupadlo a zároveň jako pítko pro ptáky. Ve výsadbě se nachází v blízkosti vody skrýš pro žáby a několik poskládaných kamenů určených pro pozorování ještěrek. Okrasná jabloň s červenými plody představuje okrasný prvek a umožňuje ptákům sklizeň drobných malviček začátkem zimy. Do koruny jabloně lze zavěsit ptačí krmítko nebo domeček pro užitečný hmyz. V přední části záhonku je vyhrazena malá plocha pro pěstování bylinek. Děti se při ní naučí základním zahradnickým technikám. Sortiment druhů je určen spíše pro děti prvního stupně základní školy. Koloběh živin pochopí na vlčím bobu, který na svých kořenech obsahuje bakterie z rodu Rhizobium, které přeměňují vzdušný dusík na formu přijatelnou rostlinami. Je ovšem nutné děti poučit o jedovatosti rostliny, zejména jejích semen. Druhy jako slunečnice, divizna, třapatkovka a měsíčnice přilákají v zimě na hostinu zrnožravé ptáky. Mateřídouška u jezírka, šalvěj a brutnák vyhledají včely a čmeláci, zatímco okrasný tabák budou mít v oblibě noční motýli. Lichořeřišnice láká včely, a je navíc jedlá, takže ji použijete do zeleninových salátů nebo jako náhražku kapary. Záhon může navazovat na ostatní zahradní výsadby nebo ho obklopte trávníkem či loukou.

Ústředním motivem záhonu chráněného živým plotem je drobné mělké jezírko s výsadbou orobince.

V přední části záhonku je vyhrazena malá plocha pro pěstování bylinek.

Český název Latinský název charakteristika
1 okrasná jabloň Malus ´Red Sentinel´ drobné červené plody
2 borůvka chocholičnatá Vaccinium corymbosum keř s jedlými plody
3 vlčí bob, lupina Lupinus polyphyllus trvalka z čeledi bobovitých
4 měsíčnice roční Lunaria annua růžové nebo bílé květy
5 brutnák lékařský Borago officinalis květy jsou pastva pro včely
6 okrasný tabák Nicotiana affinis vonné květy, letnička
7 řebříček tužebníkovitý Achillea filipendulina žluté aromatické květy
8 šalvěj hajní Salvia nemorosa modré květy lákající hmyz
9 směs bylinek výběr podle vlastní potřeby
10 mateřídouška úzkolistá Thymus serpyllum vonné květy, bylinka
11 třapatkovka nachová Echinacea purpurea květy lákavé pro hmyz
12 divizna černá Verbascum nigrum žlutá květenství
13 lichořeřišnice větší Tropaeolum majus letnička, jedlá
14 slunečnice roční Helianthus annuus letnička, potrava pro ptáky
A orobinec nejmenší Typha minima vhodný do mělké vody

FOTO: AUTORKA A SHUTTERSTOCK

KRESBY: AUTORKA

Záhon pro výuku malých dětí

Záhon pro výuku malých dětí