Kontakty

Vydává:

Časopisy pro volný čas, s. r. o.

Domažlická 1256/1
130 00 Praha 3

IČO: 26 42 29 64
DIČ: CZ 26 42 29 64

Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 81 066

Sekretariát:

Nikola Uhlířová, asistentka
E-mail: uhlirova@provolnycas.cz
Tel.: 226 517 915

Adresa redakce:

Domažlická 1256/1
130 00 Praha 3
e-mail: flora@provolnycas.cz
web: www.floranazahrade.cz

Šéfredaktorka časopisu Flóra:

Veronika Košťálková
e-mail:  kostalkova@provolnycas.cz

Předplatné:

Michaela Volfová
Domažlická 1256/1
130 00 Praha 3
tel.: 226 517 917
bezplatna linka: 800 444 445
e-mail: predplatne@provolnycas.cz

Ředitelka tištěné inzerce:

Romana Klímová
mobil: 777 292 566
e-mail: romana.klimova@provolnycas.cz

Manažer tištěného titulu:

Kamila Fenclová
mobil: 774 885 522
e-mail: kamila.fenclova@provolnycas.cz

Manažer webové inzerce:

Andrea Moudrá
e-mail: andrea.moudra@provolnycas.cz

Informace