Kontakty

Vydává:

Časopisy pro volný čas, s. r. o.
Táborská 5/979
140 00 Praha 4
tel.: 226 517 911
fax: 226 517 938

IČO: 26 42 29 64
DIČ: CZ 26 42 29 64

Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 81 066

Sekretariát:

Ilona Dohnalová
tel.: 226 517 915
fax: 226 517 938
e-mail: casopisy@provolnycas.cz

Adresa redakce:

Táborská 5/979
140 00 Praha 4
e-mail: flora@provolnycas.cz
web: www.floranazahrade.cz

Šéfredaktorka časopisu Flóra:

Magdalena Krajmerová
tel.: 226 517 936
e-mail: magdalena.krajmerova@provolnycas.cz

Předplatné:

Michaela Volfová
Táborská 5/979
140 00 Praha 4
tel.: 226 517 917
fax: 226 517 960
bezplatna linka: 800 444 445
e-mail: predplatne@provolnycas.cz

Distribuce:

tel.: 226 517 916
fax: 226 517 960
e-mail: tomasz.olszar@provolnycas.cz

Ředitelka tištěné inzerce:

Romana Klímová
tel.: 226 517 942
fax: 226 517 948
mobil: 777 292 566
e-mail: romana.klimova@provolnycas.cz

Manažer tištěného titulu:

Kamila Fenclová
tel.: 226 517 924
mobil: 774 885 522
e-mail: kamila.fenclova@provolnycas.cz

Manažer webové inzerce:

Andrea Moudrá
tel.: 226 517 940
e-mail: andrea.moudra@provolnycas.cz

Informace