Čas pro bílení

Ovocným dřevinám zpravidla nevadí silnější mráz, ale střídání vysokých teplot přes den a velmi nízkých v noci. Platí to hlavně pro stromy orientované na jih, kde nejvíce svítí slunce. Míza pod kůrou kmene a kosterních větví v teple začne proudit a během chladných nocí zmrzne, čímž se zvětší její objem a kůra praskne. Pokud ji natřete nabílo, odrazí paprsky a zabrání zahřívání a tedy i prouděním mízy. K nátěru se nejčastěji používá vápenné mléko, ale využít můžete i speciální barvu, která je už naředěná.

Čas pro bílení