Chraňte stromy proti píďalkám

Na podzim dokončuje životní cyklus drobný šedohnědý motýl zvaný píďalka podzimní. Leze po kmenech ovocných stromů, kde samičky nakladou vajíčka do oblasti pupenů. Zjara pak housenky poškozují žírem rašící listy ovocných i okrasných stromů. Biologická ochrana spočívá v těsném připevnění lepových pásů na kmen i opěrné kůly, aby tuto bariéru škůdce nepřekonal.

Chraňte stromy proti píďalkám