Co je mykorhiza?

Dodržujete pěstební postupy, návody a rady a stále se vám nedaří získat očekávanou úrodu zeleniny a rostliny živoří? Pomůže jim mykorhiza. Co to je?

Mykorhiza není žádné chemické hnojivo, ale jde o mykorhizní houby. V půdě existuje celý ekosystém organismů, ve kterém mají nezastupitelnou roli houby. Některé druhy vytváří symbiotický vztah s vyššími rostlinami a právě tomuto vzájemně prospěšnému soužití, kdy jim houba dodává vodu a živiny z půdy výměnou za cukry z fotosyntézy, se říká mykorhiza. Některé z hub se pak dají využít i při pěstování zeleniny, ovocných stromů a keřů nebo pokojových rostlin. Komerčně se využívá několik univerzálních druhů, které se dobře naváží na kořeny většiny rostlin.

Kořeny dřeviny s ektomykorhizou

 

Symbióza na celý život

Mykorhizní houby lez najít v bezprostředním okolí kořenů po celou dobu života rostliny, rozvíjejí kořenový systém hostitele, čímž výrazně ovlivňují jeho růst a odolnost. Aplikací přípravků s mykorhizními houbami tedy není hnojení, jak si někdo myslí, ale vlastně se vrací do půdy mikroorganismy, které tam přirozeně patří a mizí třeba častou orbou, používáním chemických přípravků i pesticidů a podobně.

 

Pro ekologické pěstování

Výzkum ukazuje, že díky nim je rostlina nejen odolnější, ale celkově zdravější a bohatší nejen v květech a plodech, ale i obsahu aromatických látek a vitamínů. Velkou výhodou mykorhizních hub je to, že nemají žádné negativní účinky. Na rozdíl od syntetických hnojiv jimi nelze rostliny předávkovat, jsou stoprocentně přírodní a vyskytují se pouze na kořenech rostlin.

Tyto houby jsou na trhu běžně dostupné ve formě mykorhizních přípravků – obsahují živé spory, které se přimíchají do pěstebního substrátu, nebo se rozředí ve vodě a do vzniklého roztoku se kořeny rostlin namočí například při přesazování. Vždy je důležité, aby se houby dostaly do kontaktu s kořeny rostlin, případně byly v zemině už při výsadbě. Zůstávají tam po celou vegetační dobu. Díky lepšímu hospodaření rostliny s půdním potenciálem můžete omezit další hnojení na minimum.

Porovnání stejných sazenic palmy – pravá rostlina ošetřena mykorhizou

 


Zajímavosti o mykorhize

Jeden gram běžné půdy může obsahovat až dvacet metrů vláken arbuskulární mykorhizy. Jejich klíčovou schopností je napojení se na kořenový systém rostliny.
Souhrnná délka všech kořenů jednoho dospělého dubu je zhruba osm kilometrů, přičemž se odhaduje, že mykorhizní vlákna na nich napojená mohou dosahovat až 40 000 kilometrů. Hmotnost ektomykorhizních hub v půdě se pohybuje kolem osmi set kilogramů na jeden hektar.

 

radí Aleš Látr,
vedoucí vědeckého oddělení firmy Symbiom.

 

 

 

Co je mykorhiza?