Jak se tvoří mechové umění?

Chcete se dozvědět celý příběh mechových obrazů, od pěstování sobího mechu ve Skandinávii až po vybírání stěny, kde obraz vydrží nejdéle pěkný? Nahlédněte s námi do zákulisí pardubické firmy Woodilo v lednovém čísle časopisu Flóra!

Náš časopis si můžete objednat na www.objednatsipredplatne.cz/flora/ nebo zakoupit na www.casopisyknihy.cz

Jak se tvoří mechové umění?