Květinové cestování po Francii

Země galského kohouta je oblíbeným cílem mnoha turistů. Přijíždějí sem za četnými památkami, uměním, módou i za romantickými večery, dobrým jídlem, vínem a krásnými vůněmi. Francie je však přitažlivá i pro všechny milovníky květin.

Francouzská vášeň pro květiny jako by někdy neměla žádných hranic. Takto vyzdobený květinový dům sice už z dálky přitahuje pozornost, ale péče o květiny a jejich denní zalévání musejí být asi dost náročné. Město Colmar, Alsasko.

Většině lidí se po vyslovení slova Francie vybaví automaticky Paříž jako absolutní centrum všeho důležitého. Nejde však jen o Paříž s Eiffelovou věží či tichými chodbami galerií a výstavních síní. Francie je mimořádně pestrá země, která nabízí mnoho zajímavého snad každému, dokonce i zahradníkům, zahrádkářům a pěstitelům rostlin. Z tohoto pohledu má vynikající pověst skoro už bájná oblast Provence, ale nezaostávají za ní ani další regiony. Cestování za květinami a dalšími zahradnickými cíli by klidně mohlo být námětem pro cestovní kanceláře či agentury. Až na výjimky ale platí, že zahradničtí nadšenci jsou pro objevování květinových krás Francie odkázáni spíše na individuální cestování. Pro tento případ se proto hodí mít po ruce několik cenných informací.

Plánování cesty

Ve francouzských ulicích dostává zeleň prostor i v místech, kde pro ni běžně žádné místo není. Zdá se ale, že když se chce, je možné skoro všechno. Město Sarreguemines, Lotrinsko.

Možnosti cestování po Francii jsou tak pestré jako země samotná. I proto je důležité si dobře naplánovat hlavní body zájmu, které za žádnou cenu nechcete minout. I tak je více než pravděpodobné, že na cestě náhodně objevíte další zajímavosti, které nebyly součástí cestovního itineráře. Díky několika webovým portálům to mají ale příznivci zahradnického umění ve Francii mnohem snadnější než v jiných zemích. Ať už bude cílem vaší cesty kterýkoli francouzský region, dobře vám poslouží přehledně vytvořený turistický portál www. france-voyage.com. Tyto internetové stránky prokážou službu všem individuálním turistům, kteří hodlají navštívit Francii. Podle vlastního zájmu klikněte na záložku Décourvir a podsložku Labels touristiques. Jsou zde přehledně umístěny tzv. štítky, podle kterých lze vybírat charakter cílového místa. Štítky jsou v podstatě jakési značky, které označují, čím jsou místo, město nebo obec pro turisty zajímavé. Je jich více, ale za zmínku stojí třeba štítek Famille Plus, který oznamuje, že takto označené místo je ideální pro návštěvu rodiny s dětmi, protože nabízí mnoho aktivit a zábavy pro všechny generace. Také zde najdete třeba značku, která se uděluje nejkrásnějším vesnicím s celkovým počtem pod dva tisíce obyvatel. Pro zahradníky a květinové nadšence má ale asi největší význam štítek označený jako Villes et villages fleuris neboli Květinové město či obec. Podle této značky si můžete do cestovního plánu zařadit cíle, které jsou zahradnicky atraktivní. Program Květinové město či obec má také svoje vlastní webové stránky, a to www.cnvvf.fr, které nabízejí několik možností, jak vyhledat květinová města v konkrétní oblasti. Hledání můžete zvolit podle abecedy či podle oblasti. U jednotlivých míst je ve většině případů možné získat další informace o obci a lokalitách, které stojí za zhlédnutí a odkazy na oficiální webové stránky obcí. Bez přehánění se jedná o velice užitečný webový portál, který umožní každému návštěvníkovi Francie navštívit i taková místa, která by za jiných okolností objevil jen stěží.

Květinové město či obec

Štítek Květinové město či obec uděluje francouzská Národní rada měst a obcí a je určený pro místa, která se vyznačují nejen pozoruhodnou květinovou výzdobou, ale zároveň i respektem k životnímu prostředí. Označení má už více než padesátiletou tradici a tuto značku může získat jak velké město, tak i malá obec s hrstkou stálých obyvatel. Podle kvality a úrovně všech sledovaných kritérií jsou města i obce rozděleny do čtyř kategorií, které na webu graficky znázorňuje počet přidělených květů. Čím více květů je u daného místa zobrazeno, tím vyšší úrovně dosáhlo. Systém hodnocení měst i vlastní přidělení značky má pro město či obec poměrně velkou důležitost. Ovlivňuje částečně turistický ruch, protože čím vyšší hodnocení místo získá, tím se zvyšuje jeho atraktivita, není to ale zdaleka všechno. Místa označená květinovým štítkem mají totiž určitou podobnost s naším projektem Zdravé město. Květinové město či obec se vyznačuje i vyšší kvalitou života, která souvisí s lepší péčí o životní prostředí i ekologickou výchovou. Projekt má však větší ambice než jen dosáhnout rozkvetlých balkonů a udržovaných záhonů na veřejných místech. Sleduje i sociální rozměr, má pomoci lepšímu začlenění různých, často problematických skupin obyvatel do většinové společnosti. Slouží k tomu zejména komunitní zahradničení, které se poměrně úspěšně prosazuje jako přijatelný prostředek k resocializaci části obyvatelstva. Města i vesničky zapojené do tohoto programu také podporují práci s dětmi a pomáhají jim objevovat a chápat svět rostlin.

Parky a zahrady

Na dobrém dojmu z veřejné zeleně se podepisují i vzrostlé stromy. Na první pohled to asi vypadá obyčejně, ale možnost parkovat v chladivém stínu vzrostlých stromů je zde opravdu komfortní.

Také francouzské zahrady a parky stojí za návštěvu. Pod pojmem francouzský park si každý nejspíš představí klasickou formální úpravu zahrady vytvořenou ve stylu geometrických tvarů, ornamentů a stříhaných živých plotů. Tento typ parku najdete spíš u zámků, hradů a starých panských sídel, není to však jediný styl, který můžeme na cestách po Francii obdivovat. K naplánování návštěvy zajímavých parků a zahrad Francie vám pomůže další užitečná internetová stránka, která se věnuje parkům a zahradám celé země – www.parcsetjardins.fr a jejíž obsah se podle situace stále aktualizuje. Můžeme zde nalézt množství informací o všech veřejných i soukromých parcích a zahradách, které jsou alespoň někdy otevřené pro veřejnost. V současnosti je v seznamu veřejně přístupných míst téměř 1400 tipů k návštěvě. Patří sem městské i zámecké parky, arboreta, ale i soukromé a botanické zahrady. Vyhledávání je možné opět podle několika kritérií a je tak intuitivní, že ho lze zvládnout i bez znalosti jazyka. Ty nejlepší parky a zahrady navíc získaly značku Jardin remarquable (pozoruhodná zahrada), kterou představuje jednoduché zelenobílé logo.

Kruhové objezdy a domy

I při nejdokonalejším plánování cesty po Francii se však nevyhnete nejrůznějším překvapením a zážitkům, protože určitě objevíte mnohá místa i zákoutí skoro náhodně. Zvláště pokud budete některé úseky cesty překonávat mimo dálnici, můžete se těšit na krásu a rozmanitost kruhových objezdů, které jsou ve Francii velmi četné. Nejde však ani tak o množství, jako o jejich zahradnickou úpravu. Neplatí to sice absolutně, ale velká většina z nich je hodně zajímavá. Vnitřní část kruhového objezdu je totiž ideálním místem pro zahradnickou tvorbu. Prostor uvnitř kruhového objezdu představuje tak trochu rezervaci, která je od poškození a vandalismu chráněná silničním provozem. Výsadba je přitom díky pomalé jízdě i dobře viditelná. Francouzi si na úpravách těchto objezdů dávají často opravdu záležet. Některé z nich jsou vytvořeny tak, aby charakterizovaly oblast, ve které se nacházejí. Ve vinařských regionech tak můžete například objevit kruhové objezdy s pravou vinicí nebo vyzdobené různými sochami či starými vinařskými lisy. Objezdy jsou v mnoha případech tak nápadité, že vás donutí objet si kruhovou křižovatku ještě pomaleji, než je běžné, nebo dokonce i vícekrát dokola. Zcela jedinečnou květinovou kategorii představují ještě půvabné domy a hospodářská stavení, která můžete objevit i mimo uznaná květinová města či obce. Při projížďkách venkovem nebo krajinou totiž narazíte na domky, které jsou obtíženy množstvím květináčů a nádob, ve kterých v plné síle kvetou rostliny nejpestřejších barev. Právě z těchto důvodů se vyplatí na cesty vyrážet s časovou rezervou a vybírat si raději pomalé silnice vinoucí se venkovem a krajinou. V tomto případě totiž platí, že i cesta samotná může být cílem.

Internetové zdroje

  • Velké množství obecných cestovatelských informací nabízí portál www.france-voyage.com.
  • Květinová města a vesnice představuje web www.cnvvf.fr.
  • Komplexní informace o zahradách a parcích Francie najdete na adrese www.parcsetjardins.fr.

FOTO: AUTOR

Květinové cestování po Francii

Květinové cestování po Francii