Letní deště

Nevyrovnanost průběhu počasí postihuje pole i zahrádky. Tady ale máte lepší možnost se s potížemi vyrovnat a přírodě účelně pomoci. Letní lijáky, které přinesou potřebnou vodu ve velmi krátkém intervalu, poškozují půdu. Na jejím povrchu se vytvoří pevný škraloup, po kterém potřebná voda odteče pryč do nižších míst. Tnto negativní jev má za následek nejen úbytek vody na záhonech, ale i rozbahnění cestiček, které se stanou nebezpečnými. Čelit je možné pečlivou okopávkou, aby povrch půdy zůstal kyprý. Výborně působí také nastýlka, která na půdě tvoří kyprý filtr a voda se tak lépe vsáhne.

Letní deště