Letní dům nadivoko

Přejete si vylepšit své letní sídlo vodní plochou a zelení, která s okolní přírodou splyne tak dokonale, že v ní jen stěží poznáte architektonické dílo? Inspirujte se červencovou návštěvou zahrady v České Kanadě!

foto Andrea Večeřová, Vít Ondráček

Manželský pár architektů si pro trávení letních dnů vybral pozemek v malebné krajině České Kanady, kterou převratné změny 20. století nechaly tichou, ba až opuštěnou. Na místě u potoka, na samém kraji obce, kde dříve snad stávala kovárna, nechali majitelé vzniknout novostavbu, která nijak nenapodobuje selské motivy, spíše navazuje na „divokost” bujné potoční vegetace.

foto Andrea Večeřová, Vít Ondráček

TVŮRČÍ SÍLA MATKY PŘÍRODY

Zahradní architekti z brněnského ateliéru arboDesign, kteří zahradu o rozloze cca 3000 m 2 navrhovali i realizovali, se v rámci projektu potřebovali vypořádat hned se dvěma fenomény: na jedné straně s historickou a kulturní stopou, kterou nechtěli nijak skrývat, na druhé straně s přírodní hodnotou, kvůli níž majitelé ostatně pozemek koupili. „Nikdo nechtěl proti stávajícím přírodním procesům bojovat. Taková snaha by stejně vedla jenom k neúměrným nárokům na následnou péči o vegetaci,” komentuje zahradní architekt Vít Ondráček z ateliéru arboDesign. „Rozhodně jsme neměli v plánu vytvořit zahradu, na které budou majitelé dřít od pátečního odpoledne do nedělního večera. Této zahradě sluší jistá notná dávka nedbalosti a přírodní procesy jsou zde brány jako tvůrčí prostředek.”

foto Andrea Večeřová, Vít Ondráček

foto Andrea Večeřová, Vít Ondráček

LETITÉ OLŠE A NOVÁ VODNÍ NÁDRŽ

Díky vzrostlé zeleni se po zahradě většinu dne potuluje stín, třebaže je dům orientován jižně. Zároveň stojí na samé hraně terénního předělu, což přichystalo ateliéru arboDesign nelehkou výzvu. Coby správní profesionálové si však dokázali najít jistou poetiku i v rozsáhlých terénních úpravách. „Nacházeli jsme velké množství kamene, jehož ohlazené hrany dávaly tušit, že byl součástí zdiva starého stavení. Tato patina je opravdu nezaměnitelná a nenapodobitelná,” ohlíží se Vít Ondráček. Velkou službu naopak zahradním architektům prokázaly vzrostlé olše, díky nimž působí na zahradě zcela přirozeně i vodní nádrž, která v této poloze nikdy předtím na pozemku nebyla. „Majitelé si přáli na zahradě větší vodní plochu, výsledná nádrž se rozkládá přibližně na třech stech metrech čtverečních. Vytvořili jsme ji zcela bez technologie, což při jejím objemu a lehkém přistínění stačí na to, aby voda zůstávala průhledná, i když s výskytem vláknité řasy. Vzhledem k velkému množství stromů v okolí je nádrž každoročně vystavována masivnímu spadu listí, které se hromadí na dně, časem tedy bude nutné její kompletní vyčištění,” přibližuje údržbu Vít Ondráček. Pro úplnost také dodává, že toto řešení vycházelo především z letního charakteru domu, kvůli kterému by investoři jen těžko mohli zajistit pravidelné čištění technologie v období, kdy listí opadává. Tam, kde majitelé mohou technologii jezírek čistit průběžně, naopak zahradní architekt doporučuje jít průzračné vodě naproti touto cestou.

foto Andrea Večeřová, Vít Ondráček

foto Andrea Večeřová, Vít Ondráček

TRADIČNÍ SE PROLÍNÁ S MODERNÍM

A jakými květy se mohou majitelé potěšit, kdykoli se vrátí do letního domu? „Trvalkové výsadby ve svahu podél přístupové cesty se snaží najít rovnováhu mezi přírodním, tradičním a moderním. Střídají se zde domácí druhy, oblíbené rostliny venkovských zahrad i zatím neokoukané trvalky,” přibližuje vybraný sortiment Andrea Večeřová z arboDesign. Na fotodokumentaci možná sami poznáte řebříček (Achillea clypeolata ‘Moonshine’), chrastavec (Knautia macedonica), kakost (Geranium macrorrhizum), diviznu (Verbascum bombyciferum), sápu (Phlomis russeliana) nebo třeslici (Briza × media). Původně zpustlé plochy se proměnily na zahradu, kde se přírodní vegetace volně prolíná do nově založených prvků difúzním okrajem. Říkáte si, nakolik se vzhledem k rozloze pozemku podařilo uskutečnit plán, že zde budou majitelé přes léto především odpočívat?

foto Andrea Večeřová, Vít Ondráček

foto Andrea Večeřová, Vít Ondráček

SPLNĚNÉ PŘÁNÍ ROSTE ZA DOMEM

Zahradní architekt připouští, že nároky této divoké zahrady rozhodně nepatří ke skromným. „Jen kosení trávníku a louky zabere podstatnou část víkendu. V květinovém záhonu je nutné čas od času obnovit rovnováhu mezi jednotlivými druhy a rovněž eliminovat plevel na přijatelnou, nerušící úroveň.” Nicméně, když uvážíme, že si majitelé nechali od zahradních architektů splnit ještě jedno přání – a sice proměnit pastviny za letním domem na soukromý ovocný sad, který v době naší návštěvy ještě nebyl vzrostlý – dá se předpokládat, že jim velikánská osázená plocha nedělá starosti, ale samou radost.

foto Andrea Večeřová, Vít Ondráček


Realizace této „zahrady nadivoko” zabrala týmu arboDesign celé letní prázdniny roku 2018. Nejpracnějším prvkem byla jednoznačně stavba vodní nádrže, která se neobešla bez použití techniky.


 

 

Veronika Košťálková, foto Andrea Večeřová, Vít Ondráček

Letní dům nadivoko