Poznáte kominíčka?

Pták roku 2024 pomáhá pochopit změny klimatu. Zaznamenali jste, který druh vyhlásila Česká ornitologická společnost Ptákem roku 2024?

Pták kominíček

Foto: Unsplash

Jde o rehka domácího (Phoenicurus ochruros, na forografii nahoře), malého pěvce, kterému se lidově přezdívá kominíček. Třeba budete mít během své Ptačí hodinky štěstí a spatříte na krmítku právě tento druh – jeho výskyt poblíž lidských domovů není nijak vzácný. Obývá velmi širokou škálu stanovišť, od městských betonových džunglí až po vysokohorská suťoviště. Zatímco dříve šlo o spolehlivě tažný druh, který na zimu odlétal do okolí Středozemního moře, v posledních letech už můžete zimující rehky vidět i v některých českých městech. Ostatně, právě proto Česká společnost ornitologická udělila titul ptáka roku vcelku nenápadnému kominíčkovi. Výrazná změna migračního chování, jakou můžeme u rehků pozorovat, velmi názorně dokládá, jak čím dál teplejší klima ovlivňuje i velmi běžné druhy. A co vám rehka domácího pomůže určit? Šedavé nebo černošedé zbarvení a nápadný rezavý ocas, kterým často pocukává.

Poznáte kominíčka?