Přesazujte denivky


V této době přesazujte denivky, pivoňky nebo kopretiny, tedy druhy, které kvetou v první polovině léta a nyní vstupují do období klidu. Naopak třeba kohoutky, krásnoočka, japonské sasanky nebo bohyšky kvetoucí v druhé polovině léta, se přesazují a dělí až zjara.

Přesazujte denivky