Přesazujte pokojovky

Přesazujte a množte pokojové rostliny. Nejjednodušší je dělení trsů, řízkování nebo výsadba mladých rostlin z odnoží, které tvoří třeba zelenec. Při přesazování nezapomeňte upravit nůžkami i kořeny, podpoříte tak tvorbu nových. Na některých sukulentech, například na tlustici (Crassula, Bryophyllum) najdete mladé rostliny se založenými kořeny. Tento jev se jmenuje viviparie neboli živorodost.

Přesazujte pokojovky