Přírodní živiny vs. syntetická hnojiva

Živiny dodávané do půdy zajišťují dobrý vývoj rostlin, zvyšují úrodu zeleniny a mnohdy také aktivují půdní život. To jaké hnojivo na své zahradě použijete, do značné míry ovlivní celkové fungování dané výsadby. Zatímco anorganická synteticky vyráběná hnojiva umožní snadnou aplikaci, na druhou stranu jsou mnohdy v půdě značně nestabilní a vyplavují se do podzemních vod. Přírodní hnojiva naproti tomu půdu obohatí o humus, který připraví hostinu pro půdní organismy.

Hnojiva dodávají do půdy živiny a mají vliv na její strukturu.

Hnojiva dodávají do půdy živiny a mají vliv na její strukturu.

Syntetická hnojiva
Na trhu se běžně setkáváme s hnojivy rychle rozpustnými a pomalu rozpustnými. První typ bývá většinou levnější ve srovnání s obalovanými dlouhodobě působícími hnojivy, ale musíme počítat s větším rizikem přehnojení výsadeb při nesprávné aplikaci. V tomto případě dochází k poškození výsadeb a k vyplavení hnojiva do podloží, kde je již nepřijatelné pro rostliny a postupně se vyplavuje do podzemních vod. Při dlouhodobé aplikaci chemicky vyráběných hnojiv dochází k pozvolné degradaci půdní struktury a omezení života v půdě, což vede k omezení rozkladných procesů. Proto je potřeba zvolit kompromis ve využívání zdrojů hnojiva. Pro přírodní a permakulturní zahrady jsou syntetická hnojiva zcela nepřijatelná a je nutné volit alespoň typ ekologicky snadno odbouratelný.

Přírodní hnojiva
Je samozřejmé, že ne každý se dostane k chlévskému hnoji, listovce nebo kompostu. Hnůj získáte nejčastěji u chovatelů hospodářských zvířat, zatímco kompost a listovku si můžete vyrobit sami. Tyto přírodní materiály půdu obohacují o organickou složku, která je důležitá pro rozkladné procesy v půdě, jež zajišťuje celá řada půdních živočichů a mikroorganismů. Živiny u většiny přírodních hnojiv jsou stabilní a při optimálním využití nehrozí jejich nadměrné vymývání do spodních vod.

  • Jaký typ hnojiva vyhraje, záleží na každém zahrádkáři. Všeobecně ovšem platí, že nejlepším materiálem pro zvýšení obsahu živin na zeleninové zahradě, jsou přírodní hnojiva bez obsahu chemických sloučenin.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Přírodní živiny vs. syntetická hnojiva

Přírodní živiny vs. syntetická hnojiva