Rostlina jako pevnost

Když uvážíte, že se rostliny nemohou hnout z místa, a přesto přežívají navzdory „armádě“ nejrůznějších patogenů a predátorů, nabízí se otázka: jak to vůbec dovedou? 

Britský botanik Dále Walters vám představí rostliny jako mistry v boji o přežití, jelikož díky pozoruhodným trikům umí odolávat mikroskopickým patogenům i nenasytným býložravcům. Těšte se na 242 stran populárně-naučného čtení, díky němuž rostliny už nikdy neuvidíte jako bezbranné oběti potravního řetězce. Heslo zní: kdo se bojí, nesmí na louku

Jihočeská univerzita v Č.B., 349 Kč

Rostlina jako pevnost

Rostlina jako pevnost