Správná výsadba živých plotů

Živé ploty se dají vysazovat až do poloviny měsíce. Na metr délky potřebujete většinou tři až šest sazenic, podle druhu a velikosti. Nejprve si natáhněte provázek, abyste vykopali zhruba půlmetrovou brázdu rovně. Svrchní ornici dejte stranou na plachtu nebo prkna. Do výkopu nasypejte hnojivo s obsahem fosforu a draslíku, například podzimní Kristalon, dno zkypřete do hloubky asi dvacet centimetrů, aby se dostalo do spodní vrstvy půdy a dřeviny jej využily později. Smíchejte čtyři díly vykopané ornice s jedním dílem kompostu a začněte sázet. Nejlépe se pracuje ve dvou, kdy jeden klade sazenice do brázdy tak, aby se jejich kořeny dotýkaly, druhý je zahazuje namíchaným substrátem a hned přišlapuje. Poté keře zalijte a zasypte nakypřenou půdou, která brání odpařování vody.

Správná výsadba živých plotů