Zahrada pro velké děti

Co hledají na zahradě děti ve věku od devíti do jedenácti let? Místo pro hry a zajímavá dobrodružství v odlehlém koutu a také možnost natrhat si ovoce. Stačí jim k tomu jen několik metrů čtverečních a týpí stan.

PŘED
V současné době není plocha využívána a zarůstá neudržovaným trávníkem. Její okraj lemují nálety různých druhů dřevin, které tady bude nutné z větší části ponechat kvůli zajištění svahu.

Větší děti při svých hrách nepotřebují stálý dozor dospělých. Proto jim byl na pozemku vyhrazený odlehlý vyvýšený kout, na který se od domu dostanete po cihlovém schodišti. Je umístěný tak, že rodiče budou mít přehled o tom, co jejich potomci dělají. A ti zase nepřijdou o pocit soukromí. Plocha se obejde bez trávníku – těžko by se do svahu vyjíždělo se sekačkou a zjednoduší to následnou údržbu. Při budování mlatového povrchu dojde k výměně stávajícího oplocení a k rekonstrukci cihlové zídky.

Rodgersie křídlatá

Pérovník pštrosí

Více dobrodružství

Větším dětem je dobré dopřát na zahradě místo, kde si užijí zábavné hry a třeba si i s rodiči připraví víkendový oběd na ohništi. Při výběru rostlin není nutná taková opatrnost, desetiletým stačí vysvětlit, že se jedovaté druhy nesmějí konzumovat. Jen je nevysazujte mezi drobné ovoce, aby nedošlo k nechtěné záměně.

Dětem dopřejte zákoutí ke hrám, nemusejí to být houpačky nebo různé prolézačky běžně prodávané pro tuto věkovou kategorii. Často mnohem lepší uplatnění najdou dřevěné bedýnky nebo indiánské týpí, kam se děti schovají třeba i před sluncem nebo mírným deštěm. Stan lze kdykoliv odnést a nahradit ho jinou atrakcí.

Sasanka japonská

Bez trávníku

Trávník v dětském koutu nahradí mlatový povrch. Nevyžaduje prakticky žádnou údržbu, pouze na podzim bude třeba shrabat spadané listí. To by zde jinak tlelo a stalo se zdrojem živin pro nálety a jiný plevel. V současné době se v rohu nachází poškozená cihlová zídka, která zpevňuje svah nad pozemkem. Bude nutné ji postavit znovu včetně betonového základu, který stěnu staticky zajistí. Týpí doplní přenosné ohniště, to lze v případě potřeby přemístit i do jiné části zahrady, a netradiční posezení z dřevěných bedýnek, které mají nízkou hmotnost a dají se snadno přenášet.

Jahodník měsíční ́Rujana ́

Borůvka chocholičnatá

Stačí si jen utrhnout

Tato část zahrady má díky dřevinám rostoucím v okolí lesní charakter a tomu se přizpůsobí i zvolené rostliny. Děti ocení hlavně ovocné dřeviny, které si samy otrhají. Kromě muchovníku Lamarckova (Amelanchier lamarckii) sem lze vysadit borůvky chocholičnaté (Vaccinium corymbosum), pod ně jahodník měsíční (Fragaria vesca) v trsnaté odrůdě Rujana a od června do prvních mrazů budou plodit maliny (Rubus idaeus). Doplnit je mohou třeba méně obvyklé jeřabiny temnoplodce černoplodého (Aronia melanocarpa), pokud dětem nebudou chutnat, sklidí je ptáci. Celý prostor olemuje záhon s trvalkami do polostínu, mezi ně se řadí pérovník pštrosí (Matteucia struthiopteris), violky motýlkokvěté (Viola sororia ´Freckles´) s bílými květy s fialovým žíháním nebo také léčivé mařinky vonné (Galium odoratum). Povrch pokryje mulčovací borka.

Maliník stále plodící

Dřín obecný

Péče během roku

Zvolené rostliny se obejdou bez pravidelné údržby. Keře jsou ve většině případů nenáročné na řez, což se týká především muchovníku, dřínu a temnoplodce. U borůvek musíte každý rok odstranit odplozené větve, které postupně nahradí mladé výhony. To platí i pro maliník, jinak by přerostl a jeho suché dřevo se po několika letech stalo obtížným. Proto pravidelně odstřihněte dvou- a víceleté výhony, ponechte pouze ty z předchozího roku a zkraťte je přibližně na poloviční výšku. Pokud rostliny tvoří velké množství odnoží, zredukujte je, aby se maliník nerozrostl mezi okolní dřeviny.
Odumřelou části trvalek odstraňte vždy v předjaří, listy totiž chrání nadzemní pupeny před vymrznutím během zimy. Jahodník měsíční se snadno pěstuje výsevem semen, ten provádějte jednou za tři roky, kdy je nutné staré rostliny vyměnit za mladou sadbu. Zhruba každou třetí sezonu bude také třeba doplnit kůrový mulč.

 


Když děti odrostou

Když dětský kout přestane plnit svou funkci, místo poslouží celé rodině. Mlatová plocha je odolná, může tady zůstat mnoho let. Přenosné týpí nahradí lavička s prostorným stolem. Grilování na ohni v klidné části zahrady si skvěle užijete o víkendu i po náročném pracovním dni. Okolní ovocné dřeviny se dají nahradit třeba těmi okrasnými. Polostín bude vyhovovat různým druhům kyselomilných keřů. Pěnišníky (Rhododendron), opadavé azalky (Azalea) a pieris japonská (Pieris japonica) mohou doplnit trvalky jako orlíčky obecné (Aquilegia vulgaris), konvalinky vonné (Convallaria majalis), jarmanky větší (Astrantia major), bergénie srdčité (Bergenia cordifolia), a pokud zbude ještě dostatek volného místa, můžete sem vysázet i několik rostlin vysoké rodgersie křídlaté (Rodgersia pinnata).

 

Lucie Peukertová, kresby a foto autorka, Shutterstock

Zahrada pro velké děti