Zásady přírodních zahrad

Čím dál tím větší ekologické zatížení našich zahrad nás stále vede k úvaze, jestli bychom se bez nadbytku chemických hnojiv a přípravků sloužících na ochranu rostlin prostě neobešli. Stále více zahradnických firem nabízí služby projekce a realizace přírodních zahrad, které fungují na zcela odlišných principech. Je jen na nás jakou cestu k vlastní zahradě zvolíme.

Zdravou sklizeň získáte i bez použití zahradní chemie.

Zdravou sklizeň získáte i bez použití zahradní chemie.

Přírodní zahrady představují druhově bohatý ekosystém, jehož nezbytnou součástí jsou vztahy mezi rostlinami a živočichy. Stále méně času nás vede k rychlému řešení některých problémů, které nás na zahradě občas potkají. Koloběh živin raději vyřešíme syntetickým hnojivem, mšice na růžích postříkáme chemií s rychlou účinností a plevel v trávníku během několika dní porazíme s toxickým herbicidem. Přitom si ani neuvědomujeme, kolik škodlivých látek zaneseme do půdy a podzemních vod. Pokud se rozhodnete svou zahradu zasvětit přírodě, můžete časem získat plaketu Přírodní zahrada nebo také Ukázková přírodní zahrada, ke které vedou o trošku přísnější podmínky. Dnešní pojetí přírodní zahrady se poměrně různí. Pro někoho je tento pojem abstraktní, pojďme se tedy podívat, co musí být v takové zahradě dodrženo.

Hlavní zásady přírodní zahrady

V boji s chorobami a škůdci vám pomohou užiteční živočichové. Vytvořte jim úkryty a domečky.

V boji s chorobami a škůdci vám pomohou užiteční živočichové. Vytvořte jim úkryty a domečky.

  • zamezení použití pesticidů, synteticky vyráběných hnojiv a rašeliny
  • tvorba úkrytů a stanovišť pro užitečné živočichy
  • použití domácích druhů rostlin
  • zakládání květnatých luk, smíšených listnatých porostů, výsadeb ovocných druhů, bylinkových a zeleninových výsadeb
  • založení vlastního kompostu, používání materiálů citlivých k přírodě
  • šetrné hospodaření s odpady a dešťovou vodou

FOTO: SHUTTERSTOCK

Zásady přírodních zahrad

Zásady přírodních zahrad