Akátový háj s trvalkami

Rubrika: Inspirace

Rozkvetlé záhony patří k tomu nejhezčími, co zahrada nabízí. Vzdávat se jich nemusíte ani tehdy, když pěstujete stromy. Trvalky porostou i pod nimi, chce to jen vybrat správné druhy.

PŘED
Akátový les byl původně zarostlý náletovými dřevinami. Po vykácení se z něj ale stal zajímavý háj, do kterého lze vysadit další rostliny, aby pěkně kvetl.

foto Lucie Peukertová

 

Chcete-li pěstovat trvalky pod stromy, vyberte ty správné druhy. Zatímco pod dřeviny se hodí květiny určené do stínu, na kraj hájku rostliny vhodné na slince. Zvlášť v této zahradě, kde bude záhon otečený směrem na jih.

 

Úprava stanoviště

Majitelé v této části zahrady už provedli hrubou úpravu terénu. Než se sem začne sázet, musejí místo uhrabat, půdu nakypřit a přidat slabou vrstvou ornice, která zajistí dobré podmínky pro jejich ujímání i růst. Navrch ještě přijde jemný substrát pro trvalky s obsahem štěrku a kompostu. Povrch zakryje dřevěná štěpka, u které není tolik na škodu, že se postupem času promísí se spadanými listy akátů.

kresba Lucie Peukertová

Do lesa i na jeho okraj

Ačkoliv akáty propouštějí část světla až k rostlinám pod nimi, přesto je lepší tady pěstovat stínomilné trvalky – na metr čtvereční přijdou vždy čtyři kusy. Na jaře tu rozkvetou voňavé konvalinky (Convallaria majalis), na které postupně naváží škornice (Epimedium) a bohyšky (Hosta) v různých odrůdách. Mulčovat je není třeba, jako nastýlka poslouží spadané listí.

Na les navážou záhony, na které už bude slunce svítit skoro celý den, a to ovlivní i květiny, které tady porostou. Perovskie lebedolistá (Perovskia atriplicifolia) se sice někdy řadí i mezi keře, ale její výhony se musejí každoročně zmladit až k zemi, stejně jako u trvalek. K jejím výhodám patří nejen dlouhé kvetení a nízké nároky na péči, ale také výrazná vůně. Během léta její ocelově modré květy doplní mavuň červená (Centranthus ruber). V jarním období tu kromě cibulovin vyniknou orlíčky obecné (Aquilegia vulgaris), které se dobře přesévají i bez pomoci, nenáročný kamzičník východní (Doronicum orientale), bergénie srdčitá (Bergenia cordifolia) nebo kakost kantabrijský (Geranium x cantabrigiense). Kromě pestrých květů místo ozdobí také žluto zelené trsy pryšce mnohobarvého (Euphorbia polychroma) a okrasná travina proso prutnaté (Panicum virgatum). Díky kombinaci těchto rostlin bude záhon nejkrásnější především od dubna do června, ale i na začátku a konci sezony tu pokvete mnoho druhů.

Kakost kantabrijský

Kamzičník kavkazský

 

Hmyzí domek

Zajímavým zpestřením se stane hmyzí hotel pod jedním z akátů, který časem osídlí larvy hmyzu. Lze ho vyrobit svépomocí, ale dá se pořídit již hotový včetně výplní. Ty mohou tvořit cihly s navrtanými otvory, sláma, šišky, rákos a mech. Aby materiál z domku nevypadával, z čelní strany ho zajistí drátěné pletivo.

Třezalka kalíškatá

Pryšec mnohobarvý

 

Údržba během roku

Trvalkový záhon vyžaduje pečlivou údržbu hlavně v předjaří. Než začnou rašit jarní cibuloviny, je třeba odstranit veškeré odumřelé a zvadlé listy, a to až u země. I přes štěpkový mulč může občas vyrůst plevel a tady u lesa i mladé semenáčky stromů, nezapomínejte je pravidelně v průběhu roku odstraňovat. Během suchého léta se musejí rostliny občas zalít, tedy pokud sem majitelé nenechají už při zakládání záhonů položit kapkovou závlahu. Mnozí zahradníci si myslí, že jsou trvalky téměř věčné. Neplatí to ale pro všechny. Některé druhy je třeba po deseti až patnácti letech obměnit.

Kopretina velkokvětá


Tip redakce
Na okraj lesa se nebojte vysadit trvalky, které se přesévají, například orlíčky, kopretiny a mavuně. Rozšíří se sami do okolí a záhon bude každý rok vypadat jinak.


 

 

Pro milovníky minimalismu

Pod stromy krásný hustý trávník nevypěstujete. Ale existuje spousta rostlin, kterého nahradí. Jde o různé druhy trvalek i keřů dorůstající výšky okolo dvaceti centimetrů. Jde třeba o konvalinky, bohyšky i škornice, kterým bude pod akáty dobře. Anebo zkuste pěstovat barvínek menší (Vinca minor), suchovzdornou mochničku (Waldsteinia), ale také pachysandru (Pachysandra terminalis). Z keřů se sem hodí třezalky kalíškaté (Hypericum calycinum). Doporučuje se vysazovat čtyři až pět rostlin na metr čtvereční. Spadané listí opět zafunguje jako přírodní mulč. Kvetoucí druhy lze doplnit rododendrony (Rhododendron) nebo třeba jehličnatými tisy červenými (Taxus baccata), kterým stín nevadí a budou za něj vděčné. Okraj háje na slunci bude vyhovovat tradičním keřům, například pustorylu (Philadelphus), vajgélii (Weigella) nebo trojpuku (Deutzia).

 

Lucie Peukertová, kresby a foto autorka

Akátový háj s trvalkami