Bojujte proti škůdcům

Nejvíc larev a škůdců najdete za šupinami kůry kmenů a silných kosterních větví. Proto kromě mechanického odstranění borky nepodceňujte ani důkladný postřik vhodnými přípravky. Pokud jste loni bojovali s přemnoženými mšicemi, ošetřete i konce letorostů, kde je mezi šupinami pupenů nejvíce vajíček. Pozor, práci musíte provést při teplotách vyšších než pět stupňů. Můžete použít ekologické prostředky na bázi oleje jako Oleoekol nebo přípravky chemické. Efektivní jsou hlavně kombinované výrobky, které spojují látky kontaktní a systémové.

Bojujte proti škůdcům