Co dělat v únoru

– Zpracujte poslední zeleninu ze záhonů
– Doplňte zásoby semen pro novou sezonu
– Připravte si truhlíky a výsevní substrát
– Založte pařeniště a osejte jej
– Zkypřete a zarovnejte ušlapané kraje záhonů
– Ve druhé polovině měsíce začněte s přípravou na jarní výsevy
– Zralý kompost prosejte a rozhoďte na trávník
– Seřízněte plaménky a další v létě kvetoucí keře
– Maliníky množte odkopky
– Za bezmrazých dnů můžete začít dělit bylinky, například mátu
– Skliďte všechnu zvylou přezimující zeleninu – kadeřávek, pór a růžičkovou kapustu
– Začněte s výsevem koš|ťálovin a salátů pod sklo
– Na podzim vysazené trvalky přitlačte do půdy obsypte je kompostem
– Vykopejte příkopy pro založení živého plotu
– Prosijte kompost a dokupte či namíchejte potřebné substráty
– Řízkujte z matečních rostlin myrtu, liboru, vějířovku a další balkonovky.
– Namořte česnek pro jarní výsadbu
– Dohlédněte na odvádění tající vody z trávníku
– Ukončete krmení ptactva na zahradě
– Roubujte ovocné stromy a objednávejte stromky ve školkách