Červivost švestek

Pozdní odrůdy švestek bývají napadeny obalečem švestkovým. Poznáte jej podle rezavě červených housenek a hromádek trusu uvnitř plodů. Úrodu lze zachránit správným postřikem od poloviny července, kdy samičky drobných, molům podobných motýlů kladou na spodní stranu plodů vajíčka – láme se v nich světlo a vypadají jako malá zrcátka. Ovšem za několik dní se z nich vylíhnou velmi drobné housenky, které zničí ještě nedozrálé plody. K postřiku, který je třeba zopakovat po deseti až čtrnácti dnech, použijte například Pirimor 25 WG, Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Spintor či Biobit FC.

Červivost švestek