Dělte a přesazujte kosatce

I nejpozdnější kosatce zahradní neboli americké jsou odkvetlé, a tak je správný čas na jejich dělení a přesazování. Oddenky vyzvedněte z půdy rycími vidlemi a zahradnickými nůžkami zkraťte nadzemní část asi na dvacet centimetrů. Vyberte a ostrým nožem vystřihněte mladé silné části se zdravými výhony a nepoškozenými pupeny. Můžete je hned vysazovat na nové místo. Nemáte-li ale plochu připravenou, uložte je mimo sluneční paprsky, třeba do sklepa. Podobně jako zahradní vysoké kosatce se množí i skalkové druhy – kosatec nízký (Iris pumila), kosatec vousatý (I. barbata) a kosatec různobarvý (I. variegata). Pozor ale na vlhkomilné typy, mezi něž patří kosatec sibiřský (I. sibirica), kosatec Kaempherův (I. ensata) a kosatec žlutý (I. pseudacorus), ty se dělí a přesazují na jaře, kdy raší.

Dělte a přesazujte kosatce