Doplňte štěrk na skalky

V době, kdy je většina rostlin už v klidu a často zcela zatažená, projděte celou skalku a dosypat sem štěrk. Tak zajistíte dobrý odtok srážkové vody od kořenových krčků a kořenů samotných, kterou řada vysokohorských druhů nesnáší. Podehnití je pak daleko častějším důvodem jejich úhynu než mráz. Hlídejte si původ štěrku, který by měl být vždy ze stejného materiálu, ze kterého je skalka postavena. Nejčastěji to je vápenec či opuka s pH vyšším než sedm, nebo pískovec a žula s kyselým pH.

Doplňte štěrk na skalky