O budoucnost českého zahrádkaření se nebojím

V lednové Flóře v optimisticky laděném rozhovoru nám uznávaná ekonomka a možná příští prezidentka prozradila, proč na svém rekreačním sídle nesází nové stromy, jaké výpěstky z tuzemských zahrad nejvíce oceňuje a jak její akademickou dráhu ovlivnil upřímný vztah k naší půdě a krajině.

Náš časopis si můžete objednat na www.objednatsipredplatne.cz/flora/ nebo zakoupit na www.casopisyknihy.cz

O budoucnost českého zahrádkaření se nebojím