Druhá úroda brokolice


V polovině prázdnin se sklízí na polích i zahrádkách brokolice. Při pěstování v malém můžete sklízet i potom. Brokolice má ttotiž takový typ růstu, který za nějakou dobu umožní v úžlabí listů vznik dalších růžic, třebaže ne tak velkých. Tento postup je ale efektivní jen u silných, dobře zakořeněných sazenic, a také v tom případě, kdy se sklízí brzy. Při pozdní výsadbě a opožděné hlavní sklizni už na tvorbu další úrody není čas.

Druhá úroda brokolice