Exotické katalpy


S cizokrajně vyhlížejícími katalpami se setkáte spíš v parcích, mohou se ale vysazovat i do zahrad. Pozor, v zahradnických centrech se často prodávají katalpy ‘Nana’ – tvarované stromky s roubovanou kulovitou korunou. Ty ale téměř nekvetou. Raději zvolte původní druh, tedy katalpu trubačovitou (Catalpa bignonioides).

Exotické katalpy