Kdy sklízet květiny k sušení?

Chcete-li si květiny usušit, abyste z nich vyráběli různé dekorace nebo je dali jen do vázy, musíte je ostříhat ve správný čas. Plně rozkvetlé se trhají statice neboli limonka (Limonium sinnuatum) a také nevěstin závoj (Gypsophilla paniculata). Buďte pozorní, abyste laty nepolámali, nadzemní části bývají zapletené do sebe. Naopak smilek růžový (Helipterum roseum) a zvlášť slaměnku listenatou (Ammobium alatum) je třeba začít střihat dříve, než se plně otevře, jinak původně žluté středy rychle černají nebo se vydrolí.

Kdy sklízet květiny k sušení?