Jak naplánovat nejlepší zahradu

O mnohých dobrých věcech se říká, že nejprve vznikly na papíře a jejich příprava trvala mnohdy i celé roky. Podobné je to i u okrasné zahrady. Ne že by její plánování muselo trvat několik let, ale na začátku si ji nejprve nakreslete.

Velmi často je vhodné přizvat k plánování i odborníka. Určitě neplatí, že zahradní architekt rovná se více utracených peněz. Většinou je to úplně jinak. Pokud zajdete za tím správným, který se může prokázat referencemi u jiných zákazníků, dokáže vám nemalé částky ušetřit. Protože právě při realizaci svépomocí dochází k celé řadě chyb, které se neukážou hned, ale až po letech. A jejich napravení nebude zrovna příjemné ani levné.

Architekt pro složité zahrady

Na odborníka byste se měli obrátit, pokud máte kolem domu například kamenitou nebo zamokřenou půdu, pozemek se nachází ve svahu, bojujete s nedostatkem soukromí kvůli malé ploše a vysokým budovám v okolí. Tím rozhodně výčet problémů nekončí. Architekt tvorbu zahrad studuje v současné době šest let, přičemž se seznámí nejen s technickou stránkou tvorby, ale vyzná se i v rostlinách, takže se vyvaruje začátečnických chyb. Dokáže vše zkombinovat tak, aby zahrada byla celoročně krásná a dokonce i snadno udržovatelná. Ve složitějších případech si volá na pomoc i další odborníky – arboristu, který poradí, zda je třeba vzrostlé dřeviny vykácet a jak to nejlépe udělat, nebo závlahového technika, pokud plánujete automatické zalévání nebo třeba instalaci jímky na dešťovou vodu.

Když to zkusíte sami

Pokud si chcete přece jen zahradu naplánovat sami, vytvořte si nejprve zjednodušenou skicu na papíře. Právě při zákresu se totiž ukazují některé chyby. Pracujte v měřítku, které se vám bude dobře převádět do skutečné míry, ideální je poměr jedna ku stu, kdy jeden centimetr na papíře představuje jeden metr v zahradě, takže je přepočet opravdu snadný. Zvolte správný formát čtvrtky, větší pozemek se vám totiž na jeden list papíru A4 určitě nevejde. Reálnější jsou A3, A2 nebo dokonce i A1 a více.

Návrh zahrady byste vždy měli začínat rozkreslením technického zázemí zahrady, cest a chodníků a samozřejmě i zahradních staveb. Zákres květinových záhonů se dělá až naposledy.

Na co byste měli určit myslet, když začnete kreslit?

Ujasněte si, kde budete parkovat auto, zda pod širým nebem nebo v garáži. Parkovací místo by ale vždy mělo být dobře dostupné z domu.

Zahradní cesty a chodníky musejí propojit všechna důležitá místa, ovšem často bývají poddimenzované. Pozor však i na zbytečné zpevněné plochy, které zahradu roztříští.
Ujasněte si, kde budete v zahradě relaxovat. K tomuto účelu se skvěle hodí hlavně terasa přímo u domu. Ideální je místo na plném slunci, aby tu bylo příjemně už od časného jara až do pozdního podzimu. V létě si tu snadno vytvoříte stín markýzou, slunečníkem nebo plachtou.

Dávejte si pozor na roztříštěnost zahrady. Všechny plochy by měly mít vlastní logiku. Například poblíž zeleninové zahrady umístěte kompostér, ve kterém budete likvidovat zahradní odpad, bylinkoviště nejvíce využijete poblíž terasy nebo u vstupu do kuchyně a dřevník postavte dobře dostupný z domu nebo vedle venkovního ohniště.

Zda jste postupovali správně, poznáte brzy po založení podle toho, kolik času vám zabere údržba. Vyvarujte se začátečnických chyb, jako je třeba vysazování rostlin po jedné nebo v malých skupinách do trávníku. Obsekávání kolem těchto solitér zabere spoustu času.
Promyslete si také, kam umístíte nádoby na dešťovku a vodovodní kohoutky – ty by určitě neměly chybět v užitkové i okrasné části zahrady, ale budou užitečné také v blízkosti terasy nebo garáže.

Co si připravit před schůzkou s architektem?

Jestliže jste se rozhodli, že si na pomoc přivoláte odborníka, pak se na úvodní schůzku pečlivě připravte. Určitě pomůže, když mu donesete vytištěnou katastrální mapu nebo projekt se zaměřením od geodetů. Ty se v elektronické podobě stanou základem pro samotný návrh. Pokud se na zahradě nacházejí stavby nebo stromy, které chcete zachovat, bude odborník zaměření pozemku dokonce i vyžadovat. Někteří zahradníci jsou si schopni pomocí geodetických přístrojů pozemek zaměřit i sami, záleží tedy na dohodě.
Určitě si také ujasněte, jaký zahradní styl se vám líbí, případně si i na internetu nebo v knihách vyhledejte obrázky zahrad, které vás oslovují. Na papír si sepište oblíbené rostliny, které chcete pěstovat. Rozmyslete si, jak vlastně chcete trávit svůj volný čas na zahradě. Bude to relaxace mezi rozkvetlými záhony, nebo si raději odpočinete při práci na zeleninových záhonech? Bude vám s údržbou zahrady pomáhat zahradnická firma? Kolik času vůbec můžete údržbě věnovat?

Od několika tisícovek až po desetitisíce

Cena často bývá důvodem, proč si mnozí zahrádkáři raději vytvoří zjednodušený projekt sami. Některé firmy ale nabízejí projekt zdarma, pokud si u nich necháte zahradu vybudovat. Je jen na vás, zda to využijete. Projekty v těchto případech bývají poměrně unifikované a velice zjednodušené. Mnohdy dokonce příliš nerespektují ani přání majitelů.
Zjednodušený projekt zahrady lze pořídit v ceně okolo deseti tisíc korun, a to hlavně v případě malého a nekomplikovaného pozemku, v jehož případě se dohodnete na zjednodušené formě projektové dokumentace, která se bude skládat třeba jen ze studie, osazovacího či vytyčovacího plánu a technické zprávy. U velkých a komplikovaných pozemků se může cena vyšplhat až na padesát tisíc korun. Navyšují ji technické výkresy nebo plány atypických prvků, které musí architekt do detailu nakreslit v měřítku. Cenu ale navyšují i jiné výstupy, jako třeba projekt závlahového systému nebo to, že s návrhem nejsou majitelé stále spokojeni a neustále požadují změny.

Příprava projektové dokumentace je časově náročná a může zabrat ve zvláště složitých případech i několik let. Navíc její součástí je celá řada textových i grafických výstupů – standardem bývá průvodní a technická zpráva, koncept, studie, osazovací plán a vytyčovací výkres, zákres širších vztahů, kresby výsledné zahrady, seznam použitého rostlinného materiálu včetně tabulky s jejich celoroční působností, ale nechybějí ani technické výkresy nebo dílčí projekty automatického závlahového systému, vodních prvků nebo zpevněných povrchů.

Krásná i v zimě

Dobře naplánovaná zahrada je krásná nejen v sezoně, ale i v zimě.

Pamatujte na to, že se vaše požadavky na zahradu mohou po určité době měnit, což platí zvlášť pro rodiny s dětmi. Jim vyhrazená část pozemku se bude muset časem předělat v něco jiného. Například herní kout umístěte jako pokračování trávníku, až zhruba po deseti letech děti přestane bavit, místo lze také osít trávou a obě části se tak propojí.

Možná jste nevěděli…

Velkou chybou českých zahrad je jejich izolace od okolí. Naprostá většina je totiž po celém obvodu obehnaná ideálně stálezeleným živým plotem, kterým si majitelé chtějí zajistit alespoň nějaké soukromí i v husté městské zástavbě, což se ale většinou beztak nepovede. Proto buďte raději s okolím v kontaktu a živý plot vysazujte jen v některých místech. Zjednodušíte si tak údržbu, propojení s okolím k životu na zahradě patří.


Nejčastější chyby při plánování svépomocí:

  • neplní plánovanou funkci
  • roztříštění ploch, které na sebe logicky nenavazují
  • nedostupnost některých částí
  • náročná údržba
  • špatný odhad plochy zpevněných povrchů
  • zahrada mnohdy nebývá členěná do tematických celků
  • celý pozemek je možné zhlédnout z jediného místa na pozemku
  • často se nepočítá s tím, že každý člen rodiny má jiné požadavky
  • nadměrné použití rostlin s výrazným zbarvením listů, které na sebe strhávají veškerou pozornost

 

Lucie Peukertová, foto autorka

Jak naplánovat nejlepší zahradu