Zakládáme zahradu – Oplocení a živé ploty

Oplocení je kompozičním prvkem každého domu. Plot jasně vytyčuje hranice pozemku, dokáže poskytnout soukromí a při výběru vhodných rostlin i skrytá zákoutí. V městském prostředí navíc dotváří celkový vzhled ulice. Jelikož oplocení není levnou záležitostí, stojí jeho detailní naplánování za námahu.

Branka o nás řekne více než si myslíte. Může ke vstupu zvát nebo od něj odrazovat.

V provizorní podobě je plot nezbytný už při stavbě domu. Konečnou podobu získá ale až po jeho dokončení a tehdy začne kromě ochranné funkce plnit také estetické a reprezentativní poslání. Před rozhodnutím, jaký plot zvolit, stojíte jak u nového domu, tak při koupi staršího, který budete teprve přestavovat a jehož plot vašim plánům nevyhovuje. Co při jeho výběru a stavbě zohlednit?

Styl oplocení

Plot by měl vždy ladit s architekturou domu, jeho stylem, případně s plánovanou přestavbou a také s domovními i zahradními doplňky. Všechny korespondující prvky (zábradlí, altán, parapetní plůtky u oken atd.) by měly být v souladu. Styl oplocení můžete vybírat podle dostupného materiálu nebo podle místa, kde se váš pozemek nachází. Není to sice pravidlem, ale ploty na venkově a ve městě se často liší. Dnes navíc oplocení vypovídá také o životním stylu jeho majitele. Někdo se chce například oddělit od okolního světa, a postaví si proto kolem domu dvoumetrovou zeď, jiný by se rád přiblížil přírodě, ukázal sousedům a kolemjdoucím zahradu nebo jen touží jednoduše zapadnout do okolí.

Stavba plotu

Před stavbou plotu si na místním úřadě ověřte ohlašovací povinnost, u novostaveb bývá ale oplocení součástí stavebního povolení. V každém případě musí plot splňovat všechny bezpečnostní normy. Pokud tedy nemáte se stavbou příliš zkušeností, nechte si s jeho vytyčením i ukotvením raději poradit. V některých případech budete muset navíc plot přizpůsobit okolí, například v řadové zástavbě. Bez omezení není ani vysoký betonový plot, který může svým vzhledem a stínem komplikovat život sousedům. Zákon sice nedefinuje maximální výšku plotu, uvádí však, že by ani drobná stavba neměla znepříjemňovat pobyt na sousedním pozemku a nadměrně jej i s domem zastiňovat. Často tak záleží na dohodě se sousedy. V dnešní hektické době plné betonu, umělých povrchů a dlažeb není ale izolace za účelem bezpečí a útěku od reálného světa řešením. Nechte zahradu dýchat, dopřejte jí slunce, ať potěší sousedy i kolemjdoucí. Lidé váš vztah k okolí ocení.

Vhodné materiály

Současný trh nabízí množství dostupných a kvalitních materiálů ke stavbě plotu. Využívají se kameny, cihly, tvárnice, drátěné pletivo, kované výplně, betonové dílce, gabiony, proutěné zástěny a různé kombinované prvky. Při plánování plotu je nutné zohlednit i podobu vrat, zakomponování posuvné automatické brány apod. Nápomocny mohou být i rostliny, s jejichž pomocí vytvoříte živý plot, který nejen ochrání, ale celkově i dotvoří celý prostor zahrady. Rostlinné oplocení je možné tvarovat nebo nechat volně růst, sestavit z různých druhů a obohatit se například jeho květy. Ať už ale plánujete jakýkoli typ a materiál plotu, počítejte vždy i s jeho budoucí údržbou.

Gabiony vypadají stroze, hodí se proto spíš do měst než na vesnice. I jejich vzhled mohou změkčit popínavé rostliny.

  • Gabiony jsou hitem několika posledních let. Hodí se pro malé a středně velké zahrady, u velkých byste se s ohledem na cenu nemuseli doplatit. Vybrat si můžete typ výplňového kamene, jeho barvu, velikost drátěného oka, šířku a výšku plotového pole. Gabiony jsou nadčasové, elegantní, na někoho však působí chladně. Je možné je ale nechat porůst popínavými rostlinami nebo osázet mezery mezi kameny půdopokryvnými trvalkami a skalničkami. Využívají se i k oddělení prostoru mezi okrasnou a užitkovou částí zahrady, ke zpevnění svahů, k vytvoření teras, laviček, stolů apod. Jsou-li gabiony kvalitní a bez příměsi zeminy, nevyžadují údržbu. I tak do nich ale může vítr navát prach, v němž se časem uchytí semena plevelů.
  • Beton představuje jednodušší řešení – betonové dílce se jednoduše zasunou mezi dva sloupky. Existují také betonové imitace cihel a kamenů v různém barevném i tvarovém provedení. Stavebně jde o cenově dostupný systém, který je schopný složit každý. Pokud ale nechcete celou zahradu obehnat betonovým plotem, můžete ho využít jen z jedné strany, například směrem od pole nebo lesa, a zbytek oplocení postavit z jiného materiálu. Nikdy však nepoužívejte více než dva typy oplocení. Betonový plot je na údržbu nenáročný a má dlouhou životnost. Při jeho nákupu se informujte, jestli jsou jednotlivé dílce vyztuženy armaturou.
  • Cihly zapadnou do jakékoli zahrady. Jsou náročnější na práci i finance, ale stojí za to. Cihlová zeď přitom nemusí vypadat fádně, její výška může například mezi zajímavě tvarovanými sloupy klesat a opět stoupat. Zkuste v ní také vytvořit různé výklenky, do kterých budete moci postavit květináč. Pálené cihly z rozebraných staveb sice podléhají povětrnostním podmínkám, zejména ty staré, lze je však ošetřit speciálními nátěry, aby nenasákly vodou, a bude nutné je i vyspárovat. Korunu zdi pak pokryjte vhodnou krytinou. Kvalitnější cihly, klinkery a šamotky, jsou dražší, ale vydrží mnohem déle.
  • Kámen je věčný. Ke stavbě plotu se často používá žula, andezit nebo méně odolný pískovec. Kamenný plot je finančně i časově náročný, zvláště při důkladném ukládání a výběru kamenů podle velikosti. Nevyžaduje však žádnou údržbu a některé ploty z kamene přežily i stovky let. Pěkně vypadá i plot z břidlice, jeho stavba je ale pracná. Postavit můžete i zděný plot a kamenem ho jen obložit, používá se třeba pískovec nebo vápenec
  • Kov poslouží ke stavbě stabilního, moderního, avšak cenově náročnějšího plotu. Plotová pole se umísťují zpravidla na zděnou podezdívku. Mohou být jednoduchá nebo s ornamenty, v umělecké kovářské dílně vám vyjdou vstříc jak s jejich rozměry, tak s případnými dekoracemi. Ve stejném stylu si můžete objednat i vstupní branku, posuvnou bránu, kryt na studnu a další zahradní doplňky. Kovaný plot je vhodný spíš na předzahrádku nebo pro reprezentativní účely, k oplocení celého pozemku se nehodí. Jeho údržba spočívá v nátěrech.
  • Pletivo zná každý. Ploty z pletiva patří k těm nejjednodušším, nejlevnějším a nejrychleji postaveným. Poplastované pletivo stačí napnout a upevnit k ukotveným sloupkům. Podobné ploty se využívají zvláště okolo užitkových zahrad a je možné je zakrýt různými rohožemi nebo stínicími sítěmi. Pletivo nevyžaduje údržbu, natírají se jen sloupky.
  • Dřevo představuje klasiku. Dřevěné ploty se stavějí spíše na venkovských zahradách, ale setkáte se s nimi i ve městě. Ke stavbě poslouží buď jednoduché plaňky, namořené či natřené, prkna, ale i kulatina. O dřevěné oplocení bude v budoucnu třeba pravidelně pečovat. Ze stejného materiálu můžete na zahradě postavit i treláže nebo pergolu.

Živé ploty

Popínavé rostliny oživí velké a nevýrazné plochy oplocení, potřebují však prostor.

Jak vaše zahrada získává postupně určitý charakter, nastává čas zamyslet se i nad samotnou výsadbou rostlin. V souvislosti s oplocením se nabízí možnost vysadit k dosavadnímu provizornímu plotu plot živý. Pokud bude navržený a vysazený z vhodných druhů, dokáže časem plně nahradit pevné oplocení a stane se neproniknutelným. Chce to však čas, aby dřeviny dorostly do požadovaných rozměrů a vytvořily zapojený porost. Dosáhnou toho ale jen díky vaší pravidelné péči, řezu, zálivce a hnojení. zahradní architektura Živý plot můžete vysadit i jako doplňkový k jakémukoli výše popsanému plotu, kde bude vytvářet clonu proti prachu a hluku. Mezi nejhustější patří ploty z habru, buku, cesmíny a dřišťálu. Stálezelené ploty vytvoříte z jehličnanů, jako jsou túje, cypřišky a smrky, nebo použitím neopadavých listnatých dřevin, například zimostrázu, bobkovišně, ptačího zobu či brslenu. Pokud máte v oblibě kvetoucí živé ploty a nevadí vám, že na zimu zůstanou bez listů, vysaďte v určitých rozestupech zlatici, pustoryl, tavolník, tamaryšek, kdoulovec, šeřík, hortenzii nebo trojpuk a mezi ně doplňte stálezelené rostliny, které budou efektní i přes zimu. Kvetoucí živé ploty se ale příliš netvarují, připravili byste se o jejich květy. Nechávají se volně růst a stříhají se podle doby květu – dřeviny kvetoucí brzy zjara se řežou hned po odkvětu, keře kvetoucí v létě se zastřihávají v zimě nebo v předjaří. Podobný plot však vyžaduje víc prostoru než pravidelně stříhaný, který můžete upravovat řezem až třikrát ročně. U živého plotu zohledněte náklady na výsadbu, závlahu a hnojení. Počítejte také s rostlinným odpadem, který vznikne po řezu, a u listnatých keřů i s množstvím spadaného listí. Některé dřeviny, jako například habr, jilm a buk, si ponechávají staré olistění až do jarního rašení nových listů, záleží na délce a intenzitě zimy. Návrat k přírodě a ekologickému pěstování rostlin obrátil pozornost pěstitelů i k domácím druhům dřevin, jako jsou třeba vrby. Z jejich zakořeněných a vzájemně propletených pruhů lze vytvořit zajímavé ploty, větrolamy či předěly v zahradě. Vyžadují však stanoviště s dostatečnou vláhou a vyšší hladinou spodní vody a pravidelný řez.

FOTO: AUTORKA, THINKSTOCK, SHUTTERSTOCK

Zakládáme zahradu – Oplocení a živé ploty

Zakládáme zahradu – Oplocení a živé ploty