Rozhovory o zahradě

V lednovém čísle jsme si poprvé povídali s naším externím spolupracovníkem Ing. Pavlem Chloubou o zakládání zahrad. Zatímco v prvním dílu jsme se věnovali spíše obecnějším záležitostem, nyní pokročíme o kousek dál. Slíbili jsme, že se budeme věnovat chybám a omylům, které zakládání zahrad doprovázejí. Jen tehdy, když je pojmenujeme a uvědomíme si je, budeme mít šanci se jim vyhnout.

Zakládání zahrady by mělo být vždy dobře naplánováno a promyšleno.

Minule jste uvedl, že se při plánování a zakládání zahrad objevují chyby a omyly, které se už zažily tak, že se pomalu stávají normou. Mohli bychom se na ně podívat trochu podrobněji?

Je to citlivá otázka, protože omyly a chybičky se při zakládání zahrad objevují docela často. Ale není komu co vyčítat, protože jen málokdo si založení zahrady zopakuje za život vícekrát. Při prvních krůčcích se však snadno udělají chyby, které mohou tvář zahrady negativně ovlivnit na mnoho let. Za jednu z nejčastějších chyb považuji živelnost způsobenou nadšením a netrpělivostí. Zakládání zahrady by mělo být vždy dobře naplánováno a promyšleno.

Co všechno by tedy měl člověk podstoupit, než se pustí do vlastního vysazování nové zahrady?

Možná to bude vypadat trochu přísně, ale vždy prospěje, když si co nejvíce zjistíte o rostlinách, ze kterých chcete zahradu tvořit. Také musíte alespoň částečně poznat podmínky charakteristické pro místo, kde budete zakládat zahradu. Je dobré vědět, jakou půdu máte k dispozici a jaké klimatické podmínky jsou pro místo charakteristické. Až podle nich budete vybírat rostlinný materiál. Vždy je praktičtější a nakonec i levnější přizpůsobovat výběr rostlin stávajícím podmínkám než měnit podmínky pro oblíbené rostliny. Také byste před vlastní prací měli trochu potrápit představivost a zkusit se zamyslet nad tím, do jakých rozměrů mohou narůst rostliny, které chcete vysazovat. Pokud tyto informace o rostlinách neznáte, je důležité si je dohledat. A je tu ještě jedna důležitá věc, a to kombinace rostlin. Promyslet si je musíte ještě před nákupem, abyste dosáhli kýžených efektů ve všech obdobích roku. To je na této práci asi to nejdůležitější, ale i dost obtížné.

Dnes jsou k dispozici různé počítačové programy na plánování zahrad. Některé z nich jsou určené právě amatérům a jsou finančně dostupné. Mohly by při plánování zahrady pomoci?

Podobné programy mohou při plánování pomoci. Užitečné budou zejména v kvalitě výstupu, protože návrh vytvořený v takovém programu může být hezký i přehledný. Současně ale platí, že nestačí mít zahradní software, aby se z člověka stal zahradní architekt. Je to jako v medicíně, kdo umí udržet skalpel, ještě nemá kvalifikaci chirurga. I když pravda, zahradnická rizika jsou ve srovnání s lékařstvím zanedbatelná.

V čem lidé při zakládání zahrad často chybují?

Někdy mám pocit, jako by někteří lidé všechnu energii zaměřili pouze na krásu a odpočinek. Na jejich omluvu musím ale říct, že jsou pod velkým tlakem reklam a bulvárních médií. Skoro denně slýcháme, že máme být trendy. Jde však o přenesený tlak výrobců či prodejců, kteří se snaží uplatnit různé produkty, které sice jsou trendy, ale jinak úplně zbytečné. Zapomíná se tak na opravdové poslání zahrady a její udržitelnost. Zahrada by měla fungovat dobře po mnoho let. Její zahlcení výrobky, které jsou letos trendy a příští rok už nebudou, jí nijak významně nepomůže. Ale i to může být záměr, vždyť za rok či dva se objeví nové trendy věci a ty staré ať putují na skládku. Nejhorší na tom je, že věci, které na zahradu doopravdy patří, se tam často nikdy neobjeví.

Co máte na mysli konkrétně?

Typickým příkladem je nejobyčejnější kompost. Zejména u novostaveb můžete často pozorovat, jak o víkendech majitelé domů sečou své trávníky a posečenou trávu cpou do pytlů a odvážejí ji do sběrných dvorů. Možná i kvůli absenci kompostu bývají tito majitelé zahrad nepříznivě naladění k listnatým stromům či pěstování trvalek nebo zeleniny. Organický odpad je znervózňuje, protože se musí pracně a někdy i draze vyvážet mimo zahradu, místo toho, aby se radovali z toho, že ho mají k dispozici zcela zdarma. Nemít na zahradě vlastní kompost necítím jenom jako chybičku, ale jako prohřešek vůči životnímu prostředí. A pokud někdo tvrdí, že kompost zahradu vizuálně znehodnocuje, zřejmě neví, že i místo určené pro kompostování je možné vytvořit vkusně nebo ho lze alespoň účelně ukrýt. Z věcí, které na zahradách často chybějí, bych chtěl zmínit ještě jednu. Je to místo pro obyčejnou práci – nějaký kout s pracovním stolem. Tak jako mají kutilové k dispozici malou dílničku či garáž, měli by si zahrádkáři vytvořit útulné místo na práci. Sázení truhlíků či přesazování pokojových rostlin je mnohem zábavnější od pracovního stolu než při krčení se nad kolečkem. Bez dobrého místa na pohodlnou práci snadno vznikne averze a nechuť cokoliv tvořit a vylepšovat.

FOTO: PAVEL CHLOUBA

Rozhovory o zahradě

Rozhovory o zahradě

Zajímavé