Když letničky pomáhají

Trvalkový záhon působí při dodržení potřebných rozestupů první sezonu až dvě prázdně. Vysaďte sem letničky – nejenže místo zaplní květy, ale také chrání půdu před vysycháním a pomohou tak trvalkám dobře zakořenit a rozrůst se.

Když letničky pomáhají