Co dělat v dubnu

– Jednoťte a přesazujte rostliny vyseté v březnu
– Mělce okopejte a přihnojte jahodiště
– Zalévejte vysázené stromky a dosypávejte zeminu do mís
– Zmlaďte odkvetlé keře
– Rozsazujte trsy trvalek
– Přihnojte růže
– Vysévejte ven otužilé letničky
– Trávník zvertikutujte
– Množte a přesazujte pokojové rostliny
– Vysévejte letničky do volné půdy
– Vysazujte předklíčené brambory
– Záhony se vzcházející zeleninou chraňte proti ptákům
– Vysazujte teplomilné ovocné stromy – meruňky, broskvoně a ořešáky
– Choulostivé odrůdy jádrovin ošetřete proti strupovitosti
– Rozvěste lepové desky, dokud stromy nekvetou
– Odplevelte a připravte místo pro pokládku travních koberců
– Dokupte mečíky a jiřinky
– Přesazujte a množte pokojovky