Co dělat v dubnu

– Vysévejte letničky do volné půdy
– Vysazujte předklíčené brambory
– Záhony se vzcházející zeleninou chraňte proti ptákům
– Vysazujte teplomilné ovocné stromy – meruňky, broskvoně a ořešáky
– Choulostivé odrůdy jádrovin ošetřete proti strupovitosti
– Rozvěste lepové desky, dokud stromy nekvetou
– Odplevelte a připravte místo pro pokládku travních koberců
– Dokupte mečíky a jiřinky
– Přesazujte a množte pokojovky