Co dělat v dubnu

– Postupně vysévejte hrách a ředkvičky
– Na lehké půdě zarývejte zelené hnojení
– Zapravte organické hnojivo do záhonů pro plodovou zeleninu
– Přepichujte letničky vyseté v březnu
– Dosazujte na skalkách místa po vymrzlých rostlinách
– V ovocném sadu dokončete postřik proti přezimujícím škůdcům
– Vysazujte stromky teplomilných ovocných druhů – ořešáky, meruňky a broskvoně
– Ošetřete jabloně proti strupovitosti
– Trávník zbavte mechu a provzdušněte jej
– Připravte záhony pro přímo vysévané letničky
– Zkontrolujte přezimované mečíky a jiřinky
– Přihnojte kvetoucí cibuloviny
– Přesazujte sadbu
– Zkypřete a vyhnojte půdu ve skleníku
– Dávejte do země předklíčené rané brambory
– Dosejte holá místa v trávníku
– Ošetřete jádroviny proti houbovým chorobám
– Dokončete roubování peckovin- Jednoťte a přesazujte rostliny vyseté v březnu
– Mělce okopejte a přihnojte jahodiště
– Zalévejte vysázené stromky a dosypávejte zeminu do mís
– Zmlaďte odkvetlé keře
– Rozsazujte trsy trvalek
– Přihnojte růže
– Vysévejte ven otužilé letničky
– Trávník zvertikutujte
– Množte a přesazujte pokojové rostliny
– Vysévejte letničky do volné půdy
– Vysazujte předklíčené brambory
– Záhony se vzcházející zeleninou chraňte proti ptákům
– Vysazujte teplomilné ovocné stromy – meruňky, broskvoně a ořešáky
– Choulostivé odrůdy jádrovin ošetřete proti strupovitosti
– Rozvěste lepové desky, dokud stromy nekvetou
– Odplevelte a připravte místo pro pokládku travních koberců
– Dokupte mečíky a jiřinky
– Přesazujte a množte pokojovky