Ochrana proti škůdcům

Jak to udělat, aby se nám veškerá zahradní práce zúročila v podobě bohaté a zdravé sklizně? Rada pro zahrádkáře zní jednoduše – věnujte rostlinám pozornost a zasáhněte včas.

Především v první polovině sezony připomínají mladá zelenina i ovoce prostřený stůl pro škůdce, které přímo svádějí ke konzumaci. Často se na danou plodinu přímo specializují, tím pádem s se zásah proti nim jeví jako zvlášť obtížný. Proto je třeba postupovat komplexně a využít všechny možné kroky s jasným cílem: zabránit kalamitní situaci, při níž hrozí ztráta celé úrody.

Společné pěstování některých druhů zeleniny snižuje napadení škůdci. foto Shutterstock

 

Zahrádkáři mají výhodu

Na zahradě panuje jiná situace než u pěstitelů, kteří obstarávají velké plochy. Zahrádkáři mají velkou výhodu v tom, že zůstávají se svými rostlinami v denním kontaktu, tudíž se jim snáze podaří zachytit první příznaky napadení. Jejich včasný zásah může rozšíření škůdců na celou plochu oddálit, nebo dokonce i zcela zmařit. Právě pro zahrádkáře je určeno speciální balení insekticidů v podobě již hotového přípravku (například Sanium Al), které není třeba ředit, díky čemuž se dá pohotově a pohodlně použít. Tento typ rozprašovačů si majitelé zahrad velmi oblíbili nejen proto, že odpadá riziko nesprávného naředění, ale i díky jeho další přednosti – ušetří jim totiž starost, jak uložit nespotřebované balení. Předem připravené rozprašovače ocení i vlastníci menších zahrádek, kteří pěstují rostliny jen na pár záhoncích, takže by pro ně základní množství naředěného insekticidu bylo zbytečně velké. Používání moderních přípravku nahrává i široké spektrům škůdců, na které látka účinkuje – zahrnuje nejen mšice, ale i mery, křísi a molice, které se velmi často objevují ve sklenících.

Pokud se držíte návodu, kde se pro kontaktní, ale i systémový účinek doporučuje ošetření listů, anebo i celé rostliny, pak přípravek neškodí ani včelám – vyplývá to z nové účinné látkou flupyradifuronem. Opylovače neohrožuje ani dlouhodobé působení insekticidu v pletivech rostlin.

Velké housenky běláska svědčí o špatné prevenci. foto Shutterstock

 

Párujete plodiny správně?

Alternativní přístup je možný právě na menších zahradách, doporučujeme ale předem počítat s tím, že podobné řešení bývá náročné na znalosti, prostor i čas – a ani pak nelze počítat se stoprocentním výsledkem. Co tedy můžeme z ekologického přístupu převzít? Především rozptýlené pěstování a smíšené kultury. Tento systém se zakládá na faktu, že větší skupiny kulturních plodin masivně lákají právě specializované škůdce. Výsadba několika vhodně zkombinovaných plodin je tedy vždy prospěšná, nic nestojí a velmi přispěje k ozdravení zahrady. Doporučit lze například společné pěstování póru a mrkve, které se výrazným pachem vzájemně chrání před napadením specializovanými škůdci, tedy vrtalkou pórovou a pochmurnatkou mrkvovou. Další osvědčený pár tvoří i rajčata se zelím, salát s kedlubnou nebo trojice kedlubny, rajčata a pór. Existují ale i špatné kombinace, kdy si druhy zeleniny vzájemně brání v růstu: příkladem mohou být rajčata a okurky, fazol s cibulí či špenát a salátová řepa.

Dalším lety prověřeným tipem je zahalování záhonů netkanou textilií. Toto jednoduché opatření mechanicky brání právě náletu vrtalky pórové, která dokáže zničit celou úrodu. Zmiňované překrytí ale musí přijít ve správný čas a musí být provedené bezchybně, bez škvír u země. Podobný účinek mají také jemné sítě, které chrání košťáloviny. Ty brání běláskovi zelnému v možnosti usednout a naklást vajíčka na spodní stranu listů, ze kterých se poté vylíhnou žravé housenky.

Kolonie mšic deformují lusky bobu zahradního. foto Shutterstock

 

Mšice jako přenašeči i škůdci

V růstové fázi rostliny intenzivně ohrožují především saví škůdci, tedy mšice, ale i mery, svilušky, třásněnky. Velké problémy přináší napadení luskové zeleniny (nejčastěji bobu zahradního a hrachu dřeňového i cukrového) mšicemi v době květu, což způsobuje, že lusky vyrostou krátké a deformované. Kromě sání, které nejčastěji postihuje mladé a citlivé části rostlin, jako jsou vzrůstné pupeny, nové listy či právě založené plody, roste i riziko, že tímto způsobem dojde k přenosu virózy. V čem spočívá její hlavní nebezpečí? Nedá se vyléčit a rostliny postižené virózou se za pomoci savých škůdců samy stanou zdrojem infekce, kterou dál přenášejí svými rostlinnými šťávami. Boj proti mšicím se tedy rovná boji proti virózám. Velmi nebezpečné jsou u dřevin, jako je šarka švestek, u zeleniny zase u různých typů mozaiky. Konkrétně u ovocných stromů má při velkém a pravidelném výskytu mšic použití insekticidů (Sanium systém, Mospilan 20 SP a další) svoje opodstatnění.

Jemné sítě na konstrukci chrání brukvovou zeleninu. foto Shutterstock

 

Žraví škůdci na záhonech – květilka a dřepčíci

Pro mladé sazenice brukvové zeleniny představují největší pohromu dřepčíci. Potíž netkví v relativně malém rozsahu poškození, ale v jejich množství. Za teplých dní jich na jediné rostlince bývají desítky a listy často zanechávají perforované, což snižuje jejich asimilační schopnost, a zelenina poté zaostává v růstu. Třeba kedlubny následně rychle zakrní, dřevnatí a jsou nepoživatelné. Právě v tomto případě se jako optimální řešení nabízí ošetření porostu vhodným systémovým přípravkem, který chrání dlouhodobě. Dalším významným a nebezpečných druhem je květilka zelná. Zásah proti ní komplikuje fakt, že škodí pod úrovní půdy – ožírá kořeny, rostliny potom zaschnou a už jim nic nepomůže. Ochrana jde dvojí cestou – cíleně ničíme dospělé mouchy insekticidem a také se jim snažíme zamezit, aby nakladly vajíčka do půdy v těsném sousedství kořenového krčku. Tento krok zajistí kartonové prstence, které se navléknou na rostlinu, a ochrání půdu. Popsané opatření se pochopitelně dá dělat jen na malých plochách, k nimž patří právě zahrady. Tady se tento systém mechanického opatření kombinuje se žlutými lepovými deskami, které se rozmístí do porostu a dospělé mouchy zachytí.

Netkaná textilie brání napadení vrtalkou pórovou. foto Shutterstock

Sady, vinice a skleníky

Pokud pěstujete více rostlin, měli byste sledování jejich zdravotního stavu věnovat maximální pozornost. Na velkých výměrách už se rostliny nedají překrývat ani spolehlivě chránit alternativními metodami, zpravidla se tedy nevyhnete chemickému ošetření. V takové situaci už se však nepoužívají hotové spreje, ale ekonomičtější přípravky pro tradiční ředění. Moderní přípravek Sanium system (dříve Calypso) je určen pro ošetření především plodové zeleniny, ale i vinné révy a jabloní před škůdci. Efekt je rychlý – již po jednom dni přestanou škůdci přijímat potravu (tedy škodit), výsledek přetrvá díky systémovému účinku několik týdnů a až dva měsíce brání opětovnému napadení. Výsledný počet ošetření za sezonu se tedy sníží, dříve bylo třeba postřikovat daleko častěji. Zelenina si tedy leckdy vystačí jen s jediným zásahem. Výhody pro ředění přináší i forma tekuté suspenze (objem 50 nebo 100 ml) – roztok z ní se na rozdíl od práškové formy lépe připravuje.

 

Nezapomínejte na rostliny doma

Pro pokojové rostliny v bytech či zimních zahradách se léto stává časem, kdy pěkně prosperují a krásně vypadají, vyšší teploty a delší dny ale svědčí i škůdcům. Proto se vyplatí zajistit i v tomto případě stálou a trvalou ochranu. Hodí se na ni myslet zejména v případech, kdy vlastníte větší skupiny rostlin, například v okenních skleníčcích, skleněných koulích, tedy tam, kde pro množství vegetace snadno uniknou první známky napadení. Dokonce si můžete vybrat přípravek, který zajistí nejen ochranu na dlouhé týdny, ale umí dodat i živiny. Tyčinky Sanium Stick účinkují systémově, rostliny do sebe (spolu se zálivkou) nasají účinnou látku prostřednictvím kořenů, a získají tak dlouhodobou ochranu. Další benefit? Nemusíte přesně pátrat po původci potíží, tyčinka totiž účinkuje nejen na mšice, třásněnky a molice, ale i na puklice a červce, které se díky své specifické stavbě těla odstraňují jen velmi obtížně.

 

 

Redakce, foto Shutterstock

Ochrana proti škůdcům