Pojištění zahrady

Pěkná a udržovaná zahrada bývá často chloubou majitelů rodinných domů či chalup. Přemýšleli jste však někdy nad tím, kolik by vás stálo její obnovení, kdyby ji poničilo krupobití nebo stromy polámala vichřice? A co gril nebo zahradní nábytek – uklízíte je každý večer před zloději do zamčené kůlny? Pokud na podobné situace nemyslíte, stojí za úvahu pojištění zahrady, které na ně pamatuje.

Hodnota zahrady se také promítne do celkové ceny domu.

Hodnota zahrady se také promítne do celkové ceny domu.

Zhruba polovina zahrádkářů se už setkala s větším či menším poškozením zahrady a mnohdy se jednalo i o opakovaný případ. Téměř tři čtvrtiny z nich však zahradu pojištěnou nemají a ani o tom neuvažují. Nejčastější škody přitom na zahradě způsobují přírodní živly, v daleko menší míře pak zloději.

Ocenění zahrady
Hodnota zahrady se také promítne do celkové ceny domu. Jak se zjišťuje? Odhadce by měl v souladu s oceňovací vyhláškou stanovit vždy hodnotu všech dřevin podle jejich stáří, zdravotního stavu a vzhledu. Musí určit také tzv. polohový koeficient zohledňující polohu zahrady. Vyšší mají třeba zámecké či botanické objekty, nižší zahrady u rodinných domů. Je-li zahrada zařazena mezi zemědělské pozemky, je oceňována i výnosovým způsobem s ohledem na bonitu půdy. Zohledňuje se přitom poloha a využitelnost pozemku, přírodní nebo technické překážky apod. Pro ocenění zahrady, která není bonitována, by se měla použít průměrná cena pro jednotlivá katastrální území. Hodnotu zahrady samozřejmě ovlivní i přítomnost studny, pergoly či dalších staveb. Nezapomeňte však, že jde o cenu odhadní, která se od reálné může lišit.

Předmět pojištění
Pojištění vybavení zahrady, které mnohé pojišťovny nabízejí, zahrnuje jak vybrané porosty, tak terénní úpravy (zídku, cestu), ale i drobné stavby (pergolu, skleník) či bazény nebo zahradní jezírka a jejich vybavení. Pojištění se vztahuje i na zahradní techniku, jako je sekačka nebo motorová pila. Trávník, záhony či ovocné stromky však ve standardní nabídce pojištění většinou nenajdete. Předmětem pojištění totiž bývají pouze rostliny pěstované v nádobách. Stejně tak na volně umístěný zahradní nábytek se pojistka zpravidla nevztahuje. Naopak zahradní domky včetně movitých věcí, které jsou v nich uložené, nebo bazény se zastřešením se pojišťují a bývají obvykle zahrnuty do pojistky domu či domácnosti. Je možné je samozřejmě pojistit i zvlášť, je to ale dražší. Ochrana zahrad a zahradních domků může však být omezena u rekreačních objektů, zvláště při pojištění proti škodám způsobeným vandalismem. Také bazény spadají pod pojištění domu. U některých pojišťoven však pojistíte pouze bazény pevně zabudované do terénu, na sezonní bazény, které se musejí každý rok znovu postavit, se pojistka nevztahuje.

Výše pojistného
Kolik budete za pojistku platit, závisí, jako u jiných pojištění, na pojistné částce, kterou byste od pojišťovny mohli v případě pojistného plnění dostat. Výši této částky si stanovujete sami a měla by odpovídat reálné ceně, za kterou byste nemovitost či movité věci v současnosti pořídili. Nesmí být však nižší než určitá hodnota, kterou pro konkrétní předmět pojištění stanoví pojišťovna. Pojistné samozřejmě ovlivňují i další faktory, jako například konstrukční provedení zahradní stavby, vaše spoluúčast při pojistném plnění nebo třeba rizikovost dané lokality pro případ krádeže či živelní pohromy.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Pojištění zahrady

Pojištění zahrady