Práce v sadu

V únoru je v sadu na rozdíl od zbytku zahrady nejvíce práce. Dobře načasovaný start ušetří nejen práci, ale hlavně pozdější postřiky, protože sníží infekční tlak škůdců i chorob. Ještě před prními postřiky, které jsou zaměřeny na přezimující škůdce, je třeba stromy prořezat. Je to logické, ošetřujete jen zbylé a perspektivní větve a potřebujete tak i méně postřikové látky. Jestliže je pod stromy stará tráva, i tu je potřeba vyhrabat. A když už máte hrábě v růce, strhněte z nimi poslední ovoce ze špiček větví. Všechen biologický materiál odvetzte, nedávejte jej na kompost. Je doslova promořený spory a zárodky chorob z mumifikovaného ovoce nebo ze zbytků nemocného listí. Je také nejvhodnější doba pro obnovu kůlů, úvazků i vodicích drátěnek. K ošetřeným stromům je dobrá navézt kompost nebo rozložený hnůj.

Práce v sadu