Pravidla pro zimní řez dřevin

Řez ovocných stromů a keřů má hned několik významů – usměrňuje velikost koruny, čímž ji nejen tvaruje, ale také vyrovnává poměr mezi růstem a plodností. Pokud byste tento krok v pěstování vynechali, dřeviny by rostly divoce, jejich koruna by nebyla pevná, což by se projevilo i nižší úrodou a kratší životností.

Při řezu odstraňujete i mechanicky poškozené větve, například okousané od zvěře.

Řez dřevin má i mnoho dalších funkcí: odstraňujete při něm výhony, případně celé stromy, které jsou ve velkém oslabeny chorobou nebo škůdcem. Zbavíte se tak zdroje napadení a zabráníte dalšímu šíření. Podobně se vyřezávají i mechanicky poškozené větve, které – pokud byste je na stromě nechali – by se mohly stát zdrojem houbových chorob. A také by se o ně mohl člověk zranit.

Tři druhy řezů

Při péči o stromy se používají tři druhy řezů: výchovné, udržovací a zmlazovací: výchovný tvaruje strom v prvních letech jeho života, udržovací zachovává rovnováhu mezi růstem a plodností v následujícím období. Ke zmlazování se přistupuje v době, kdy dřevina začíná stárnout, zasychají jí větve a snižuje se velikost i kvalita sklizně.

Zatržená kůra se dlouho hojí a místo mohou napadnout infekce.

V průběhu roku byste měli stromy prořezávat ideálně dvakrát, nejprve se provádí zimní nebo také předjarní řez, poté letní. Je diskutabilní, který z nich je důležitější. To závisí na konkrétním druhu ovoce, pěstitelském tvaru a vašich zvyklostech. Za základní se po dlouhé roky považoval ten zimní, letní byl jen doplňkový. V poslední době se to obrací a mnozí pěstitelé jako hlavní provádějí řez letní. Kromě těchto dvou termínů ale existuje celá řada speciálních zásahů, které se dělají v době vegetace.

Větší řezné plochy vždy zatřete stromovým balzámem nebo latexovou barvou.

Než vezmete do ruky pilku

Před tím, než vezmete do ruky nůžky a pilku, je potřeba vědět několik věcí. Především zákonitosti růstu a plodnosti každého ovocného druhu. Zohledněte také stáří dřeviny nebo pěstební tvar. Rozdílný přístup k řezu se volí i podle podnože nebo konkrétní odrůdy. Když například zkrátíte výhony u odrůd jabloní, které plodí na dlouhém dřevě, jako jsou ´Rubinola´, ´Rubín´ nebo ´Bohemia´, úrody se nedočkáte. Stejně tak je třeba u maliníků rozlišovat a jinak stříhat odrůdy klasické jednouplodící, mezi něž se řadí ´Canby´, ´Bulharský rubín´, ´Zewa II´, ´Tulameen´,´Laszka´, ´Radziejowa´nebo ´Glen Ample´, a remontantní, které plodí jen na koncích nových letorostů. Jsou to odrůdy ´Polka´, ´Polesie´, ´Poranna Rosa´a podobně. Platí proto, že jestli se na řez skutečně necítíte, svěřte jej do rukou odborníka.

Při řezu nesmí mrznout

Zimní řez ovocných dřevin není možné provádět kdykoli, i on má svá pevná pravidla. Především si vyberte čas, kdy se teploty pohybují nad nulou. Nejenže odstranit zmrzlou větev vyžaduje daleko větší úsilí, ale v chladu dochází i k větší lámavosti. Místa po řezu pak nejsou tak čistá a hladká, což vede ke zvýšenému riziku infekce.

Důležité je zvolit i správnou dobu podle toho, kdy stromy nastupují do vegetace. Řez provádějte ještě před tím.

  • Jako první se postarejte o drobné ovoce, které raší nejdříve a velmi intenzivně. Do této skupiny se řadí maliníky a ostružiníky, u nichž by opožděný řez vedl k silnému poškození mladých výhonů rašících ze země. U angreštů, rybízů a josty byste zase mohli při řezu omylem zlomit nějaký křehký rašící výhon.

  • Poté následují méně citlivé druhy velkého ovoce, tedy jádroviny. Peckoviny stříhejte podle citlivosti k nízkým teplotám, tedy začněte slivoněmi a višněmi, pak jsou na řadě třešně a jako poslední broskvově, meruňky a nektarinky.

  • Méně známé ovocné druhy se řežou opět podle citlivosti k mrazům a rychlosti rašení.

Někdy se ovšem řez posouvá na neobvyklý čas záměrně. Například chcete-li rychle rostoucí stromy oslabit. Zde se vám hodí znalosti o tom, že kvetení odčerpá stromu mnoho živin, a tak ho oslabí. Pokud ho ořežete na počátku zimy, bude méně kvést a zbude mu energie na další velmi silný růst. Jestliže ho však necháte naplno vykvést, dřevina se sama přirozeně vyčerpá a její růst se oslabí. Po odkvětu ji pak lze opatrně seříznout.

Jak na nově vysazené stromky

Zvláštní pravidla má i řez nově vysazených stromků ze školky, který se provádí právě v předjarní době. Takzvaný výchovný řez upravuje poměr mezi nadzemní a podzemní částí dřeviny ve prospěch kořenů, čímž pomůžete stromku, aby se bez problémů ujmul a později začal dobře růst. Platí to zvlášť pro druhy, tvořící bohatou korunku, tedy broskvoně, nektarinky, meruňky a mandloně.

V předjarním období se řežou také starší stromy pěstované ve vyšších tvarech, koruny bez listí jsou přehlednější. Je také nižší riziko jejich poškození, protože pupeny v době klidu nejsou tak náchylné k vylomení. Tyto pěstitelské tvary se také většinou ošetřují zmlazujícím řezem, který je udržuje v dostatečné síle a plodnosti. Ten ale není potřeba provádět každoročně, jen jednou za několik let, anebo ho rozdělit na několik etap. Tyto zásady platí například pro višně a třešně, které výborně zmlazují i ze starého dřeva, což umožňuje radikálně ořezat i silné kosterní větve. Zákrok však rozložte ideálně na tři roky, jinak by stromy začaly intenzivně růst.

Při řezu starších stromů dochází často k odstraňování kosterních větví. Pokud je to třeba, není důvod se tomu vyhýbat. Ale opět pozor na správný postup. Nejdříve odřízněte všechny polokosterní větve a poté postupně odstraňujte tu kosterní k její bázi. Když už se dostanete do blízkosti kmene tak, že na zbylý pahýl dosáhnete, přistupte k předposlednímu kroku – větev odstraňte asi třicet až padesát centimetrů od kmene. Nejdřív ji nařízněte asi do jedné třetiny ze spodu, abyste zabránili nežádoucímu zatržení dřeva, to samé zopakujte i z horní strany a nakonec zbylý pahýl hladce seřízněte na větevní kroužek.

Řezy po pilce a hlavně po motorové pile jsou často velmi drsné a stávají se živnou půdou pro uchycení nejrůznějších spor, které mohou strom infikovat. Rány je proto třeba bezprostředně zahladit zahradnickou žabkou. U větších se doporučuje ošetření stromovým balzámem nebo jiným vhodným nátěrem. Často stačí i latexová barva, do které přidáte pár kapek tekutého měďnatého fungicidu.


Využijte služeb arboristy

Pro řez starších stromů potřebujete i vhodné technické vybavení. Pokud tedy nechcete zbytečně riskovat zdraví, rozhodně lze jen doporučit pozvat si specialistu – arboristu. Sice za jeho práci musíte vydat nějaké peníze, řez ale bude proveden profesionálně. Tito odborníci jsou speciálně vyškoleni a disponují i potřebným vybavením, mají horolezecký výcvik a používají nejrůznější způsoby jištění.

 

Marián Komžík, foto archiv autora

 

Více informací se nachází v únorovém vydání z roku 2018.

Pravidla pro zimní řez dřevin