Pro dlouhé kvetení trvalek

Kvetení trvalek můžete prodloužit i o několik týdnů. Třeba u zahradních kopretin stačí včas odstranit suché květy, čímž podpoříte založení dalších pupenů – kromě hlavního poupěte se mohou objevit i tři další. Střih se vyplatí i u ohnivě červeného kohoutku chalcedonského, který také dobře zakládá boční, byť menší, okolíky. Až třikrát mohou vykvést plamenky neboli floxy. Ještě ve fázi růstu část rostlin zastřihněte asi o deset centimetrů, rozvinou se asi tři týdny po těch nekrácených. Ty můžete ovšem po odkvětu sestřihnou také asi o třetinu – a rozkvetou ještě jednou. Stejný postup se hodí i pro záplevák, krásnoočka i hvězdnice.

Pro dlouhé kvetení trvalek