Proměna předzahrádky u rodinného domu

Předzahrádky mají mnohaletou tradici a hrají velkou roli, ačkoli jejich rozloha bývá pouze několik metrů čtverečních. Jde o částečně veřejný prostor, který návštěvník vidí ještě před tím, než vstoupí do soukromé zahrady. V současné době se předzahrádky spíše vytrácejí a je to škoda, protože jsou určitou tradicí. Pokud si nevíte s tou svou rady, možná vám jako inspirace poslouží tento návrh.

Svetle zelenkave kvety jsou typicke pro Hydrangea arborescens

Předzahrádka navazuje na zahradu u rodinného domu a zaujímá plochu několika desítek metrů čtverečních. Po opravách vodovodního potrubí tady zůstal neupravený terén. Hlavním jejím nedostatkem je absence jakékoliv kompozice.

Stávající situace

Prostoru dominuje trojice vzrostlých borovic černých (Pinus nigra), které z východní strany cloní rodinnou zahradu a vytvářejí tak větší pocit soukromí, neboť pozemek se nachází v blízkosti silnice. Kromě těchto dřevin se zde nachází pustoryl (Philadelphus sp.), několik exemplářů růže svraskalé (Rosa rugosa) a růže šípková (Rosa canina). Prostor je ze severní a východní strany obehnán vozovkou a z jižní strany zase příjezdovou cestou vedoucí k dalším rodinným domům. Na předzahrádku navazuje květnatý trávník, kterému majitelé věnují pravidelnou péči.

Část předzahrádky se nachází v mírném polostínu, zatímco jižní část je celý den vystavena slunečním paprskům. Ne všechno je zde ale špatně. Například se zde nachází mocná vrstva kvalitní ornice, v dřívějších dobách se totiž jednalo o zemědělskou plochu, což bude nové výsadbě prospívat.

Paeonia

Co je špatně?

Hlavním nedostatkem současné výsadby je absence jakékoliv kompozice. Rostliny jsou vysázeny jako směs a nevytváří tak dojem reprezentativního prostoru, kterým by předzahrádka měla být. Na kráse pozemku nepřidává ani neurovnaný terén, který je nutné do budoucna upravit.

Prostředí na pozemku výrazně ovlivňují padající jehlice borovic, které vytvářejí kyselé prostředí, s nímž si neporadí všechny běžně používané rostliny. Právě proto se zde ani v minulosti nedařilo trávníku, který zde vytvořil pouze řídký porost. Zatravnit plochu před domem tedy nebylo možné a stromy ovlivnily i další výběr rostlin.

Anemone hupehensis

Návrh výsadby

Návrh předzahrádky vytváří z tohoto místa reprezentativní prostor, který navazuje na rodinnou zahradu. Výraznou úlohu zde mají okrasné rostliny s atraktivními květy. Výsadbě vévodí skupina kvetoucích hortenzií, kterou reprezentuje dvojice hortenzií velkolistých (Hydrangea macrophylla) v kultivarech se sytě karmínovými květy a hortenzie stromečkovitá (H. arborescens) s velkými kulovitými květenstvími ve svěže zelenkavé barvě. Právě tyto keře si hravě poradí i s kyselým jehličnatým opadem. V těchto místech se dříve vyskytovaly další borovice, které majitelé pokáceli, neboť jim zastiňovaly zeleninovou zahradu. Odclonění rodinné zahrady na severu pozemku řeší dvojice ovocných keřů, a to temnoplodec černoplodý (Aronia melanocarpa) a dřín obecný (Cornus mas), které se svým charakterem skvěle hodí do venkovského prostředí. Jejich plody navíc v zimě představují volně přístupnou potravu pro různé druhy ptactva. Po obvodu rodinné zahrady je vysazen stálezelený živý plot z ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare), který vytváří tmavě zelenou kulisu pestře kvetoucí výsadby.

Trvalky na předzahrádce zastupují například japonské sasanky (Anemone hupehensis) v kultivaru Pink Saucer, který bývá na českém perenářském trhu velice často nabízen. V květnu a červnu zde vykvetou modré orlíčky obecné (Aquilegia vulgaris), které se snadno přesévají. Podobně tomu je také u dvouletých náprstníků (Digitalis purpurea) tvořících zajímavé pozadí výsadby. Svěže zelenou barvou listů disponují bohyšky (Hosta ´Honney Bells´), na které v popředí výsadby navazují červeně kvetoucí dlužichy krvavé (Heuchera sanguinea ´Coral Forest´). Alternativou trávníku se stala škornice (Epimedium x versicolor ´Sulphureum´), bíle kvetoucí mitrovničky (Tiarella cordifolia) a nenáročný břečťaň popínavý (Hedera helix). Zvolené rostliny na rozdíl od trávníku nevyžadují téměř žádnou následnou péči a navíc si skvěle poradí se stávajícími podmínkami.

Kombinace druhu_Hosta a Epimedium

Výsadba a následná údržba

Než se majitelé do proměny předzahrádky pustí, měli by odstranit všechny stávající porosty kromě trojice borovic. Jedině tak bude možné upravit a urovnat stávající terén. Zároveň je vhodné do půdy zapravit dobře zetlený kompost nebo zahradnické substráty s obsahem kompostu, který do půdy dodá novou organickou hmotu a živiny.

Následná údržba by neměla být komplikovaná. Pravidelný dozor vyžaduje pouze živý plot z ptačího zobu. Nadzemní části květin se odstraňují po přemrznutí na konci podzimu nebo až na jaře. Hortenziím každý rok na jaře věnujte pravidelný řez soustředěný pouze na odstranění suchých květenství, které se stříhá nad prvním prorašeným listem. Po výsadbě rostlin bude nutné předzahrádku pravidelně zalévat obzvláště tehdy, pokud se majitelé rozhodnou pro výsadbu v letních či jarních měsících.

foto autorka a Shutterstock, kresby autorka

Další informace najdete v lednovém vydání magazínu Flóra.

Proměna předzahrádky u rodinného domu