Průklest trvalek a okrasných trav

Rubrika: Traviny, Trvalky

O řezu trvalek a okrasných travin se z odborných knih zpravidla příliš mnoho nedozvíte. Většina autorů totiž tuto skupinu do techniky řezu vůbec nezařazuje, protože rostlinám každý rok odumírají nadzemní části a na jaře opět vyraší v plné kráse. Ovšem i řez trvalek a trav má svá pravidla, která nelze jednoznačně použít u všech druhů. Komplikace mohou nastat zvláště u rostlin běžně zařazovaných do trvalek, přestože se ve skutečnosti jedná o keříky.

O řezu trvalek a okrasných travin se z odborných knih zpravidla příliš mnoho nedozvíte.

O řezu trvalek a okrasných travin se z odborných knih zpravidla příliš mnoho nedozvíte.

Trvalky neboli pereny a okrasné traviny plní v zahradách výraznou estetickou funkci. Někteří majitelé se ale řezu trvalek téměř nevěnují a plně spoléhají na to, že si rostliny poradí samy a nově vyrašené jarní výhony suché nadzemní části milosrdně zakryjí. Otázkou však zůstává, jestli přece jen těmto druhům nepomoci. Ačkoli se totiž jedná pouze o výplň keřových a stromových výsadeb, péči si určitě zaslouží a každoroční průklest rostlinám zajistí, že se rychle dostanou do kondice.

Termín a technika
V okrasné zahradě vás u trvalek čekají celkem tři termíny řezu, a to jaro nebo dokonce předjaří, léto a případně podzim. Okrasné trávy vypadají pěkně i během zimy, díky čemuž se využívají v celoročně atraktivních zahradách, a stříhají se proto až na jaře, kdy jim začínají rašit mladé listy. Pokud byste ale tento termín nedodrželi, můžete staré listy trav odstranit i později. Sice při řezu přijdete i o část nových listů, s tím si ale rostlina poradí. K řezu trvalek se obvykle používají běžné ruční nůžky. Vhodný je typ na řez dřevin i speciální nůžky určené pro průklest peren. Mohutné druhy trav je mnohdy komplikované stříhat ručními nůžkami, a proto můžete vyzkoušet nůžky plotové. Trošku jiná situace nastává na velkoplošných trvalkových záhonech, kde jsou mimo jiné vysazeny také trávy. Oblíbené jsou třeba prérijní výsadby, které mívají rozlohu zpravidla větší než deset metrů čtverečních. Pokud jsou rostliny ve výsadbě již plně vzrostlé, většinou se u nich v předjaří provádí průklest křovinořezem. Tento postup ovšem používejte spíše na větších záhonech, kde by byl řez nůžkami složitý nebo dokonce prakticky nemožný. Při jarním a předjarním řezu nezapomeňte dávat pozor na rašící cibuloviny, kterým hrozí poškození hlavně v případě, že musíte do záhonu vstoupit. Tehdy je lepší provést průklest ještě před jejich vyrašením.

Charakteristika řezu
K řezu všech druhů trvalek nelze přistupovat jednotně, je třeba přihlížet například k tomu, jestli jsou rostliny stálezelené nebo každý rok jejich nadzemní části plně odumírají. Jak už to ale v zahradničení bývá, i zde existuje několik výjimek, které techniku řezu trochu komplikují. Jedná se o řadu rostlin pocházejících ze středomořské oblasti a několik našich domácích druhů, které sice pěstitelé řadí do skupiny trvalek, ale ve skutečnosti těmto rostlinám část jejich stonků dřevnatí. Jde například o mateřídoušky či tymián, levanduli, yzop, rozmarýn a některé další polokeře. Tyto rostliny se řežou až na jaře, tedy v době, kdy už začínají rašit a je jasně vidět, které části rostlin namrzly. Odstraňujte jim přitom vždy pouze část nadzemních výhonů, s úplným zmlazením se tyto druhy nedokážou vypořádat a odumírají. Stálezelené druhy, jako je třeba bergénie, se neseřezávají každý rok, pouze se jim odstraňují odumřelé listy nebo v případě nezbytného zmlazení zkracují příliš dlouhé výhony. U trvalek s každoročně odumírajícími výhony je situace jednodušší, protože se řežou všechny plně odumřelé části až k povrchu půdy. Tento úkon můžete provést na podzim nebo lépe na jaře. Ponechané listy totiž přes zimu chrání rostlinu před namrznutím. Kvůli vzhledu a také remontování, tj. obnovení kvetení i několikrát za rok, se během celé vegetace nůžkami odstraňují i odkvetlá květenství. Některé druhy se vám tak odvděčí záplavou květů i vícekrát za sezonu. Během léta několikrát seřízněte také nové výhony aromatickým rostlinám, které používáte do čajových nebo kořenicích směsí či na vaření. Právě do této skupiny bylinek patří často středomořské druhy. Ostrými nůžkami proto vždy sklízejte pouze nedřevnaté části rostliny, hlubší zásah do dřeva znamená dlouhou dobu regenerace a delší dobu k vytvoření dalších mladých výhonků. Péči vyžadují také okrasné traviny. I u nich rozlišujte stálezelené druhy a trávy, které obrážejí znovu na jaře. Zatímco stálezelené seřízněte pouze v případě, že hluboce namrzly, u ostatních druhů odstraňujte listy několik centimetrů od povrchu půdy.

Řez okrasných trav – druhy s odumírajícími nadzemními orgány

Řez okrasných trav – druhy
s odumírajícími nadzemními orgány

Řez okrasných trav

druhy s odumírajícími nadzemními orgány

Řez trvalek – druhy s odumírajícími nadzemními orgány

Řez trvalek – druhy s odumírajícími
nadzemními orgány

Řez trvalek

druhy s odumírajícími nadzemními orgány

Řez polokeřů – rostliny jako levandule nebo tymián

Řez polokeřů – rostliny jako levandule
nebo tymián

Řez polokeřů

rostliny jako levandule
nebo tymián

Vhodné nářadí
Hlavním nářadím jsou ruční nůžky, které se při řezu většího množství trav výrazně ztupí. Proto je po každém řezu pečlivě vyčistěte a nabruste. Na trhu se setkáte také s nůžkami určenými přímo na řez trvalek či bylinek a je pouze na vás, jaký typ zvolíte. Pro větší trsy trav a na řez větších ploch trvalek, kterým odumírají každý rok stonky i s listy, můžete s čistým svědomím použít plotové nůžky. Křovinořez používají většinou i profesionální zahradnické firmy, které pečují o velkoplošné výsadby, u nichž by byl řez ručnímu nůžkami finančně i časově neefektivní.

FOTO: AUTORKA A SHUTTERSTOCK

KRESBY: AUTORKA

Průklest trvalek a okrasných trav

Průklest trvalek a okrasných trav