Co dělat v říjnu

– Zaryjte hnůj či kompost do záhonů, kde je to třeba
– Zapravte zelené hnojení
– Ukládejte kořenovou a košťálovou zeleninu do sklepa
– Zalévejte vysázené jahodníky
– Okopejte záhony s ozimou zeleninou
– Vysazujte trvalky a dřeviny, do poloviny měsíce i tulipány
– Přihnojte okrasné stromy a keře
– Odstraňte z ovocných stromů lepové pásy a desky
– Vypusťte vodu ze závlahového systému
– Naposledy posečte a vyhrabejte trávník
– Důkladně zalijte vřesoviště
– Vysazujte živé ploty
– Vyryjte hlízy jiřinek, dosen a mečíků
– Prostříhejte a namulčujte maliníky
– Doplňte štěpku na cestičky
– Zakládejte kořenovou zeleninu do písku
– Obstarejte si sadbu česneku a před výsadbou ji namořte