Co dělat v říjnu

– Do poloviny měsíce skliďte pozdní odrůdy jádrovin
– Ošetřete trávník proti plísni šedé v místech, kde je ohrožen
– Vysazujte ovocné i okrasné dřeviny
– Vyryjte jiřinky, kany a mečíky
– Ukliďte kbelíkové rostliny z terasy
– Vyhrabte místa pod ovocnými stromy
– Opravte a vyčistěte krmítka
– Vyneste choulostivé rostliny z mělkých jezírek
– Dělte a přesazujte jarní a letní trvalky
– Stavte kamenné zídky a terasy
– Nachystejte pařeniště pro zakládání zeleniny
– Sklízejte poslední saláty a bylinky
– Ukládejte mrkev, petržel, pastinák a celer
– Vysazujte ovocné i okrasné dřeviny
– Odstřihněte odplozené maliníky a ostružiníky
– Dělte a sázejte trvalky
– Dokončete výsadbu cibulovin
– Chraňte jezírko před padajícím listím
– Vyčistěte prostor pod ovocnými stromy
– Napytlujte si listí pro mulčování či tvorbu listovky
– Sklízejte poslední zeleninu z venkovních záhonů
– Ošetřete a zalijte jahodiště
– Vyryjte a uložte hlízy kan, jiřinek a mečíků
– Přeneste dovnitř lekníny z mělkých jezírek
– Chraňte vodní hladinu před padajícím listím
– Naposledy posečte trávník
– Hrabejte listí a dávejte ho pod stromy
– Dokončete výsadbu živých plotů
– Zaryjte hnůj či kompost do záhonů, kde je to třeba
– Zapravte zelené hnojení
– Ukládejte kořenovou a košťálovou zeleninu do sklepa
– Zalévejte vysázené jahodníky
– Okopejte záhony s ozimou zeleninou
– Vysazujte trvalky a dřeviny, do poloviny měsíce i tulipány
– Přihnojte okrasné stromy a keře
– Odstraňte z ovocných stromů lepové pásy a desky
– Vypusťte vodu ze závlahového systému
– Naposledy posečte a vyhrabejte trávník
– Důkladně zalijte vřesoviště
– Vysazujte živé ploty
– Vyryjte hlízy jiřinek, dosen a mečíků
– Prostříhejte a namulčujte maliníky
– Doplňte štěpku na cestičky
– Zakládejte kořenovou zeleninu do písku
– Obstarejte si sadbu česneku a před výsadbou ji namořte