Růže v létě

Zvadlé květy růží odstřihujte i s částí stonku, a to až po první pětičetný list. Tak zajistíte, že znovu obrostou rovnoměrně. U mnohokvětých typů se odstraňuje celý soubor. Pokud za horka růže zaléváte, nekropte je na listy, ale ke kořenům, které mají uložené dost hluboko. Proto jim dopřejte dlouhý a mírný proud vody, který se bude postupně vsakovat až do spodních vrstev půdy a nesteče po povrchu.

Růže v létě