Škůdci na jaře

Na jaře se začnou zahrady plnit nejen pěstovanými rostlinami, ale také škůdci. Víte, jak se proti nim bránit na zeleninových záhonech, ovocných stromech nebo květinách?

foto Shutterstock

Množství škůdců lze omezit promyšlenou a dlouhodobou péčí o zahradu. Ale někdy se stane, že to nepomůže a vy budete muset sáhnout po pesticidech. V obchodech se zvyšuje podíl výrobků na přírodní bázi i těch připravených k okamžitému použití, u nichž odpadá riziko, že například špatným ředěním rostlinám ublížíte.

 

Zeleninové záhony

Mezi nejviditelnější škůdce patří dřepčíci (Phyllotreta) na brukvovité zelenině. Jde o skákající černý drobný hmyz, jehož napadení se projeví typickými dírkami na listech a výrazným zpomalením růstu. V kombinaci s teplým počasím zůstávají například kedlubny a ředkvičky malé a tuhé nebo mohou i uhynout. Zahradníci proti nim bojují různě – někteří volí pravidelné kropení povrchu půdy, které dřepčíci nesnášejí. Jiní jim nabídnou atraktivnější potravu, kolem zeleniny hustě vysejí řeřichu, jejíž zelené listy by je měly přilákat natolik, že si kedluben nevšimnou. Kromě nich ale tento škůdce ohrožuje všechny mladé sazenice brukvovitých, tedy také květák, brokolici nebo zelí. Ty lze překrýt hned po vysázení netkanou textilií. Ta rostliny ochrání i před květilkou a plodomorkou zelnou. Dobře fungují žluté lepové desky, které umístíte do záhonu. Při přemnožení, k němuž může dojít při teplém suchém jaru nebo nezachytíte-li jejich nálet, se neobejdete bez postřiku insekticidem. Na výběr máte výrobky nesoucí názvy Decis Al, Decis Protech, Karate Zeon 5 CS, Fast M či Neudosan AF.

Velmi nebezpečným jarním škůdcem je květilka zelná (Delia radicum), jejíž larvy první generace ožírají v květnu kořeny pod povrchem půdy. Napadení poznáte až podle zasychajících a vadnoucích sazenic. Dobře funguje mechanická ochrana, tedy kartonové prstence, které zakryjí kořenový krček a půdu v jeho bezprostředním okolí. Tudy totiž vylíhlé samičky opouštějí půdu a kladou vajíčka na bázi rostliny. Pomohou i bílé lepové destičky, které zachytí dospělé mouchy. Hubení organismů v půdě vždy trvá dlouho, na dospělý hmyz lze využít insekticidy stejné jako proti dřepčíkům.

 

Mravenci ve skalce a zídkách

Do skupiny organismů, které škodí pod povrchem půdy, se řadí i mravenci. Mají v oblibě slunná místa, proto se usazují na skalkách a kamenných zídkách, kde ničí rostliny. Okusují jim kořeny a také je hubí kyselinou mravenčí. Navíc si budují mraveniště i pod dlažbou, terasou nebo schody. Jejich kolonie se často neúměrně rozšiřují, a pokud selžou všechny pokusy je odradit a odlákat na místo, kde neškodí, nezbývá než proti nim použít výrobky, které je zahubí. Hledejte je pod značkou Protect Home.

 

Ovocné stromy

Ovocné stromy jsou nejohroženější těsně před květem, kdy jim hrozí invaze nejrůznějších obalečů, květopasů, pilatek, vrtulí a píďalek, které kladou vajíčka do květů či čerstvě založených plodů. Proto musíte všechny postřiky zvládnout ještě před tím. V malých zahradách, kde bývá jen několik stromů, lze proti škůdcům bojovat už v zimě, kdy se u starších stromů seškrabávají volné šupiny kůry, kde se nacházejí vajíčka a larvy. Toto mechanické opatření se kombinuje s předjarním postřikem, použít můžete Rock Effect, dříve i Oleoekol, který také cílí na tato vývojová stadia. Lezoucí housenky umějí zachytit ochranné pásy připevněné na kmenech, dospělý hmyz zase lepové desky rozvěšené v korunách kvetoucích stromů. Při kalamitním výskytu lze využít postřik insekticidem, jako je Spintor, Decis Protech a jiné. Zvlášť u vysokých stromů to není jednoduché, protože se přípravek musí dostat i vysoko do korun, k čemuž potřebujete profesionální postřikovač, zádový vám nepomůže. Důležité je také zvolit správný termín, a to těsně před květem, protože později byste mohli ublížit opylovačům.

 

Okrasné rostliny

Zjara je třeba chránit i okrasné rostliny. V posledních letech napadají lalokonosci (Otiorhynchus sulcatus) rododendrony a okusují jejich listy. Škůdce se kuklí v půdě, což komplikuje zásah proti němu. Dobrou zkušenost mají zahrádkáři s použitím cizopasných hlístic v přípravku Nematop. Tyto organismy napadají larvy v zemi, ty uhynou za dva dny a nevyvinou se ve škůdce. Lyofilizovaná směs vajíček se naředí vodou a roztok se nalije pod keře. Působí však až za několik týdnů – a že byl úspěšný, poznáte, pokud nové listy, které se objevují v létě, nebudou okousané. Jako novinka se nabízí i výrobek proti dospělému hmyzu Nematop – Brouk free.

 

 

Dagmar Cvrčková, foto Shutterstock

Škůdci na jaře