Citlivý letní řez pohlídá růst ovocných stromů

Hlavní udržovací řez většiny ovocných dřevin mají stromy již od zimy či brzkého jara za sebou. V létě se ovšem nesmí zapomenout na kontrolu stavu dřevin, při níž je třeba odstranit všechny nevhodné mladé výhony, které nebudou mít pro dřevinu do budoucna z pěstebního hlediska velký význam.

Než se pustíme do řezu a stříhání ovocných stromů zkontrolujme, že máme správně nabroušené nářadí.

Letní období u většiny dřevin nepředstavuje období hlavního udržovacího řezu. Je ovšem dobré pohlídat zdravotní stav a vitalitu dané dřeviny. V létě se proto u jabloní a hrušní omezte spíše na likvidaci větví mechanicky poškozených či napadených chorobami. U vřeten je dobré pohlídat utažení úvazků na kmeni a větvích. Rozhodně by se neměly zařezávat do dřeva a bránit tak jeho růstu. U tohoto pěstebního tvaru u mnohých odrůd vyrůstá větší množství bujných výhonů, vlků. Ty výhony, které nebudou užitečné pro zapěstování na kosterní větve, odstraňte ostrými nůžkami. Dbejte při tom na správný sklon řezné rány. U hrušňových a jabloňových zákrsků se v tomto období můžete pustit do zkrácení přírůstů na hlavních větvích na délku 20 centimetrů. U špalíru stejně jako u vřetene pohlídejte tvorbu vlků a stav úvazků. Výhony, které se ponechaly při zimním řezu, se přivazují k tažným drátům pod úhlem 45°. Postranní výhony se zkrátí na dva až tři listy. U slivoní je nutné také pohlídat stav starších i nových výhonů. Ani zde nebývá letní řez výrazný, je ovšem dobré odstranit všechny poškozené a napadené mladé i starší větve. U čtvrtkmenů švestek odstraňte také kolmé a křížící se výhony a samozřejmě vlky vyrůstající z kosterních větví. U vřeten postupujte podobně jako u jabloní a hrušní. Proveďte kontrolu stavu větví a nových výhonů. Výhony, které budou vhodné pro postupnou náhradu starých větví, uvažte k tažným drátům nebo ke skobám v zemi. Přírůst vrcholu je třeba zkrátit na dva listy.

DOPORUČENÍ

Pokud jste dřevinu několik let neprořezávali, nechte větší zásahy na období vegetačního klidu, tedy spíše na zimu a časné jaro. Silný průklest v létě, kdy jsou vysoké teploty, dřeviny značně vyčerpává a mnohdy i poškozuje.

FOTO: SHUTTERSTOCK

KRESBA: AUTORKA

Citlivý letní řez pohlídá růst ovocných stromů

Citlivý letní řez pohlídá růst ovocných stromů