Letní řez ovocných stromů

Hlavní období řezu většiny ovocných dřevin je již dávno za námi, přesto je potřeba vzít občas nůžky do ruky a provést kontrolu bujně rostoucích druhů. Během léta totiž některé stromy vyhánějí silné pruty, tzv. vlky, které zbytečně zahušťují již zapěstovanou korunu. Nastává také období řezu vzrostlých třešní, višní nebo švestek a údržby jejich již zapěstovaných korun.

Ještě než se dočkáte zasloužené sklizně, nezapomeňte provést probírku malých plůdků, které stromy nadměrně vysilují.

Ještě než se dočkáte zasloužené sklizně, nezapomeňte provést probírku malých plůdků, které stromy nadměrně vysilují.

Letní řez nemá být příliš hluboký, spíše se proto zaměřte na krácení postranních větévek, odstraňování poškozených, napadených, zcela odumřelých nebo křížících se mladých výhonů. Pro léto je také typická probírka násady plodů. Tuto pro mnohé možná trochu zbytečnou práci zcela vynechte v přírodních a permakulturních zahradách, kde vysoká násada drobnějších plodů nevadí. Pokud ovšem upřednostňujete spíš kvalitu před kvantitou, budete muset do násady zasáhnout. Proč množství plodů vůbec redukovat? Protože pro dřevinu bývá poměrně energeticky náročné uživit nadúrodu – neprobrané plody jsou navíc ve výsledku drobné a špatně vybarvené. Plody, které projdou probírkou, narostou naopak do větších rozměrů, krásně se vybarví a mívají také lepší chuť. Kvalita sklizně ovšem nezáleží pouze na probírce nadbytku, ale úzce souvisí také s odstraňováním vlků zahušťujících korunu. Nedostatek světla a slunečních paprsků vede k horšímu vybarvení plodů, což se podepíše i na výsledné chuti. Zamezení přístupu vzduchu do koruny zase napomůže k rychlému šíření škůdců a chorob, především houbových. Letní řez nevynechávejte ani u striktně udržovaných pěstebních tvarů. Letní zásah vyžadují jabloňová a hrušňová štíhlá vřetena, špalíry, kordony a českými zahrádkáři často opomíjené ovocné palmety. Pokud se tedy chcete těšit z pěkné sklizně a dobrého zdravotního stavu stromů, berte letní řez jako součást každoroční údržby vaší zahrady.

Termín a technika

Letní řez ořešáku královského

Letní řez ořešáku
královského

Období řezu jednotlivých skupin ovocných dřevin se poměrně různí. Většina ještě mladých stromků se ovšem řeže během zimy nebo v předjaří či na jaře. Řez v létě má svá specifika. Níže jsou uvedené doporučené měsíce řezu u nejčastěji pěstovaných ovocných stromů. .

  • Jádroviny (hrušně, jabloně) – červen a někdy kvůli omezení hořké pihovitosti i srpen .
  • Peckoviny (slivoně, meruňky, broskvoně, třešně a višně) – od července do začátku září .
  • Skořápkoviny (ořešáky, lísky) – červen, červenec

Charakteristika řezu

Jak již bylo zmíněno, u většiny zapěstovaných dřevin se v létě zkracují postranní větévky nebo likvidují bujné výhony, vlky. Stejně jako u řezu v jiných obdobích dbejte na správné vedení řezu na tzv. větevní kroužek nebo na list. Nikdy neřežte větévky mezi jednotlivými listy. Pokud provedete řez ve správném mírném úhlu, místo řezu se rychle zahojí – rána se zavalí kalusem, který ji uzavře a ochrání před vstupem chorob a škůdců. K řezu slabších výhonů používejte vždy ostré nůžky, na silnější vlky pak nůžky pákové. Pro řez silnějších větví nebo odumřelého dřeva zvolte vhodný typ ruční pilky.

Popis letního řezu

Odstraňování vlků na štíhlém vřetenu jabloně a hrušně

Odstraňování vlků na štíhlém
vřetenu jabloně a hrušně

Letní řezy nejsou u většiny druhů stromů nijak náročné. Níže uvádíme jednoduchou charakteristiku u několika vybraných a nejčastěji pěstovaných pěstebních tvarů.

Jabloňové a hrušňové vřeteno – kromě probírky plodů vás čeká pravidelné odstraňování příliš kolmo rostoucích výhonů. Především hrušně a některé bujně rostoucí odrůdy jabloní během léta vytvoří opravdu bohaté množství vlků, které stíní plodům a nadměrně zahušťují korunku. Navíc strom výrazně vysilují.

Zákrsky jabloní – u tohoto tvaru byla většina řezů provedena již v zimě nebo předjaří. V létě pouze zkraťte postranní výhonky rostoucí z kosterních větví asi tak na dva listy. Pokud z roubu vyrůstají vlky, nekompromisně je vystřihněte.

Jabloňové a hrušňové špalíry – u nezapěstovaného špalíru nezanedbejte vyvazování nově zapěstovaného patra. Stejně tak zkraťte postranní větévky rostoucí z hlavních ramen na dva až tři listy. Nové výhonky rostoucí z postranních větví zkraťte na jeden list. Všechny bujné vlky odstraňte.

Ovocné palmety – u tohoto přísného pěstebního tvaru pokračujte ve vyvazování jednotlivých kosterních větví. Odstraňte výhony rostoucí poblíž zredukovaného terminálu a větve příliš zahušťující plošně rozprostřenou korunu.

Švestky – u plně zapěstovaných stromků nebývá řez příliš radikální. Zaměřte se na kontrolu zahuštění koruny. Vystříhejte všechny poškozené, napadené a křížící se výhony. Koruna by měla být otevřená pro vzduch a světlo. Stejně tak odstraňte všechny kořenové výmladky, švestky je poměrně ochotně opakovaně vytvářejí.

Třešně a višně – zapěstované stromy již nepotřebují výrazný řez, proto odstraňte poškozené, křížící se a korunu zahušťující výhony. U třešní dejte pozor na vznik tlakové vidlice, která je v pozdějším věku náchylná na rozlomení kmene během silného větru.

Ořešák královský – tyto mohutné stromy jsou náročné hlavně na zapěstování, kdy je nutné strom vyvětvit do požadované výšky. Tento proces probíhá během několika sezon před začátkem zimy. V létě pak přijde na řadu velice slabý průklest. Ořešáky neřežte příliš radikálně, odstraňujte křížící se výhony, napadené nebo odumřelé dřevo. Řez ořešáku nikdy neprovádějte během jara, dochází pak k silnému mízotoku a strom následně napadají dřevokazné houby.

FOTO: SHUTTERSTOK

KRESBY: AUTORKA

Letní řez ovocných stromů

Letní řez ovocných stromů