Aby zahrada fungovala… Jak správně zalévat

Ačkoli někomu může připadat hospodaření s vodou na zahradě jako jednoduchá věc, přesto v něm mnoho zahrádkářů chybuje, což je stojí hodně kvalitní vody. Systém závlahy a objem použité vody přitom závisejí na charakteru zahrady a šetrnosti vašeho přístupu.

Závlaha zahrady patří mezi často řešené ekologické otázky.

Závlaha zahrady patří mezi často řešené ekologické otázky.

Závlaha zahrady patří mezi často řešené ekologické otázky, a přestože si myslíme, že zaléváme málo, statistiky hovoří o pravém opaku.

Zdroj a objem vody
Na zálivku okrasných výsadeb a zeleniny ročně spotřebujeme obrovské množství kvalitní, mnohdy dokonce i pitné vody. Ta samozřejmě něco stojí, odněkud se musí přivádět a nakonec musí projít filtrací a chemickým čištěním. Tato voda se proto hodí spíše k využití v domácnosti. Zůstává však otázkou, odkud brát vodu k zalévání zahrady, které nelze vynechat především v létě, kdy jsou dešťové srážky spíše ojedinělé a nárazové. Jako nejpraktičtější řešení se nabízí použití dešťové vody, která je pro rostliny i díky složení a teplotě nejvhodnější. Je ovšem nutné ji jímat do dostatečně velkých jímek, aby vystačila i během období sucha, která mohou být v létě poměrně dlouhá. Při stavbě domu a plánování nové zahrady proto zvažte uložení podzemní či nadzemní velkokapacitní jímky, do které by se shromažďovala voda ze střechy domu i všech zpevněných povrchů. Ta by mohla napájet i automatický závlahový systém. Další alternativou je také tzv. šedá voda z domácnosti. Pokud na pravidelnou zálivku nemáte čas, automatický závlahový systém pro vás není vhodným řešením nebo na zahradě nebýváte příliš často, můžete potřebu zálivky razantně snížit charakterem výsadby, tzn. že upřednostníte druhy rostlin s nižší spotřebou zálivkové vody. V nabídce najdete řadu nenáročných ovocných stromů, netradičního keřového ovoce, bylinek i vytrvalé zeleniny.

Někdo zalévá konvičku jiný používá závlahový systém.

Někdo zalévá konvičku jiný používá závlahový systém.

Potřeba závlahy
Voda je jedinou možností, jak se mohou do rostlin dostat živiny. Hnojiva se totiž ve vodě rozpouštějí a rostliny přijímají výživu skrze tento hnojivý roztok. Při vysokých teplotách se příjem vody rostlinami značně zvyšuje, protože ji ve větším množství také odpařují. Nejlépe si s nedostatkem vody poradí druhy s dlouhými a dobře rozvětvenými kořeny, které získávají vodu ze značných hloubek. Jiné rostliny se během vývoje případnému suchu přizpůsobily nejen svým tělem, ale i způsobem života. Zahradu můžete také na četnost zálivky do jisté míry naučit. Často zavlažovaná zahrada se bude se suchem a výpadkem pravidelné dodávky vody vyrovnávat podstatně hůře než ta, kterou zaléváte pouze v období sucha. Jistý přísušek vydrží i většina druhů zeleniny. Jejich plody ovšem nemusejí být pak tolik chutné, i když mnohdy obsahují více vitaminů a minerálních látek než zelenina zalévaná pravidelně.

Důležité termíny
Zálivku vyžadují rostliny během celé své existence. Mnoho permakulturistů je ale zalévá pouze v době výsadby a pak je ponechá vlastnímu osudu. Zlatou střední cestou je zálivka, která neplýtvá kvalitní vodou, ale omezí se na čerpání vody ve chvíli, kdy ji rostliny opravdu potřebují. Standardně se zálivka provádí hlavně po výsadbě, a to vždy, když vyschne několik centimetrů půdy. Pokud je půdní povrch mírně vlhký, je čerpání vody zbytečné a voda by se spíše vyplavovala do podzemních vod. Častěji se samozřejmě zalévá také v létě. Ideální denní dobou je brzké ráno nebo naopak večer kolem sedmé až osmé hodiny, kdy se již ochlazuje vzduch a rostliny dokážou vodu lépe zužitkovat. Někdy začnou určité druhy zeleniny vadnout už během dne. Často se s tím setkáte u květáku, okurek a dýní. Pokud je zálivka akutně nutná, vždy ji lijte přímo na půdní povrch a pouze v nezbytném množství. Velká část vody se během dne totiž rychle odpaří do vzduchu. Máte-li zálivku vyřešenou automatickým závlahovým systémem, čeká vás jeho spuštění přibližně v březnu nebo začátkem dubna, vypuštění se provádí v závislosti na teplotě, zpravidla koncem října nebo v listopadu.

Co vzít při zálivce v úvahu

  • neekologické plýtvání a cenu vody z vodovodu
  • časové možnosti a roční a denní dobu
  • nároky a fáze výsadeb (založení, plný rozvoj rostlin…)
  • pořizovací náklady (automatický závlahový systém, zahradní hadice či jiná  zařízení)
  • technické a prostorové možnosti (instalace závlahového systému, dešťové jímky  apod.)
Kromě půdopokryvných rozchodníků vyzkoušejte i vzrůstný rozchodník nádherný.

Kromě půdopokryvných rozchodníků vyzkoušejte
i vzrůstný rozchodník nádherný.

Jak na to
Efektivita zálivky je přímo závislá na denní době. Abyste zamezili popálení rostlin a zbytečnému výparu, zalévejte vždy mimo dobu intenzivního slunečního záření. Toto pravidlo platí i pro nastavení závlahových cyklů u automatického zavlažovacího systému, které by se měly uskutečnit od osmé hodiny večerní do sedmé hodiny ranní. Jestliže jste v létě na zahradě i do pozdních večerních hodin, nastavte tedy zavlažovací cykly na dobu po půlnoci. Poměrně špatně se odhaduje vydatnost zálivky. U silně vyschlé půdy bude nutné dodat značné množství vody, které pronikne ke kořenům rostlin. Specifická je proto zálivka trávníku, u kterého je mnohdy lepší spíše nezalévat než zalévat v malé míře. Mírné zvlhčení porostu totiž zapříčiní výskyt houbových chorob a voda se při malé zálivce nedostane ani ke kořenům. Trávník tedy zalévejte méně často, ale opravdu vydatně, lépe se tak vypořádá se stresem. Pokud už při zakládání zahrady víte, že na zálivku nechcete spotřebovat velké množství vody, přizpůsobte tomuto požadavku výběr rostlin a již od začátku zalévejte méně. Rostliny si na tento režim rychle zvyknou, a jestliže na několik dní zálivku vynecháte, lépe se s tím vypořádají. K zalévání rostlin je nejlepší dešťová voda, která je teplejší než voda ze studně nebo vodovodu, neobsahuje chemické látky určené k dezinfekci, a rostliny ji tak dokážou lépe využít. Jímat ji můžete do plastových sudů nebo nádrží, u nově zakládaných zahrad se často budují praktické jímky na dešťovou vodu, které pokryjí všechnu nebo alespoň částečnou spotřebu vody. Tyto nádrže pak napájejí vodou klasické zahradní hadice i automatický závlahový systém. Při plánování závlahy vždy kromě svých časových možností zvažte i dlouhodobé ekonomické hledisko. Zahradní hadice se sice jeví jako nejlevnější možnost, ale vyžaduje vaši přítomnost a vyčerpáte s ní mnohem více vody než v případě automatického závlahového systému, který vodu naopak ušetří. Jeho nevýhodou je ale použití velkého množství plastových součástek, které se instalují do půdy, a z toho vyplývající budoucí ekologické zatížení nebo komplikace při odstraňování těchto komponentů z půdy.

Programovatelný zavlažovač s časovačem

Programovatelný
zavlažovač
s časovačem

Programovatelný zavlažovač s časovačem
Automatické zavlažovací systémy šetří váš čas i vodu – s nimi se vám už nestane, že zapomenete něco zalít, nebo naopak dopřejete záhonu několik kubíků drahocenné vody navíc. Tento časovač nižší střední třídy má příznivou cenu a dokáže pustit a zavřít vodu po uplynutí nastavené doby, a to buď jednorázově, nebo v pravidelném intervalu. Samozřejmě ho lze také kdykoli vypnout (ventil se trvale uzavře) a stejně tak manuálně zapnout i mimo naprogramovaný cyklus. Pořídit si ho můžete za 919 Kč. www.conrad.cz

FOTO: AUTORKA A SHUTTERSTOCK

KRESBA: AUTORKA

Aby zahrada fungovala… Jak správně zalévat

Aby zahrada fungovala… Jak správně zalévat