Živá a čistá voda

Jezírko bývá nejoblíbenější částí zahrady. Přináší uklidnění a osvěžení a krásně se na něj kouká. Ale víte, jak zabránit zezelenání vody bez použití chemie, která by pěstovaným rostlinám, vážkám, potápníkům či dokonce rybám ublížila?

Jana Bucharová, foto Shutterstock

Řasy se rychle namnoží především na jaře. I do jezírek, která se přes léto nacházejí v polostínu, svítí skrz holé větvě stromů jarní slunce, neboť lekníny a stulíky svými listy hladinu také ještě příliš nechrání. Navíc vodní a bahenní rostliny se teprve probouzejí, neodčerpávají zatím z vody všechny přebytečné živiny. Jakmile se rozrostou, řasy samy ustoupí – pokud je vodních rostlin dostatek. Čisticí procesy však můžete urychlit, vodu zbavit přebytečných živin a řasám tak omezit jejich přísun. Kromě pečlivého odstraňování odumřelých částí rostlin dříve, než se rozloží, a lovení vláknitých řas síťkou, se nabízejí ještě další metody.

Udržovat vodu čistoupomůže prokysličování. K němu slouží speciální přípravky, dále vzduchovací kameny napojené na komprese, provzdušňující trysky fontánek a další doplňky, které jsou pěkné a užitečné zároveň.

Sláma proti řasám

Do vody vložte balík ječné slámy. Není sice ke koupi na každém rohu, ale pokud zapátráte po zemědělcích v okolí, možná uspějete. Pokud ne, můžete využít i granule, které se z ní vyrábějí a fungují podobně. Sláma, stejně tak granule, v počátečních fázích rozkladu z vody odčerpává množství živin, především dusíku. Samozřejmě ji musíte z jezírka odstranit včas, dokud balík drží ještě pohromadě – jistit se můžete i hustou sítí, ve které ho do jezírka vložíte – voda se tak stane brzy čistší. Slámu nevyhazujte, obohacená živinami je vhodná ke kompostování nebo ji použijte jako skvělý mulč.

Žravé bakterie

Přírodní rovnováhu a čistotu vody podpoříte přídavkem bakterií, které jsou přímo pro tento účel pěstovány a prodávány. Dovedou rychle zpracovat rozkládající se organickou hmotu a vzniklé živiny spotřebovat. Jde o speciální bakteriální kultury, které neohrožují zdraví lidí, zvířat ani vodních rostlin, naopak potlačují růst nežádoucích fekálních bakterií. Jsou přirozenou součástí vodního prostředí a jejich dodání do jezírka působí jako vzpruha, nastartuje samočisticí procesy a vyrovná pH vody. Cena bakterií není nízká, ale nabízejí skutečně ekologické řešení. Vyplatí se projít nabídky více firem – ty, které bakterie přímo u nás pěstují a suší, mohou být cenově příznivější. Sušené bakterie probudíte k životu ve vědru vody podle návodu. Ideální je preventivní aplikace do jezírka ještě před zezelenáním. Pokud už řasy převládly, používá se jako předvoj bakterií enzymatický přípravek na bázi přírodních huminových kyselin, které užitečné mikroorganismy podpoří v těžké práci. Pomůže také prokysličování – i k němu slouží speciální přípravky, dále vzduchovací kameny napojené na kompresor, provzdušňující trysky fontánek a další doplňky, které jsou pěkné i užitečné. Existují také solárně napájená provzdušňovadla, která plují po hladině.

Čím více jezírko osadíte rostlinami, tím méně práce budete mít s údržbou.

Vodu čistí rostliny i substrát

Bohatě osazené jezírko je krásné na pohled a dovede si samo uchovat čistší vodu. Rostlinami proto nešetřete, a pokud je pro ně místo, kupte si další nebo dělením trsů namnožte stávající. Výběr je široký a nejvíce živin odčerpají bujně rostoucí vysoké bahenní druhy jako orobince, rákosy, puškvorce, zblochany, chrastice, krásně kvetoucí bahenní kosatce kypreje a modrásky srdčité. Krásné i účinné jsou však i sítiny, přesličky, skřípince, které mohou lemovat nižší rostliny jako pomněnka bahenní, touleň srdčitá, vodní máta…

Na výběr máte nejen z mnoha druhů, ale i okrasných kultivarů, například s panašovanými nebo nezvykle tvarovanými listy. Pokud jako substrát zvolíte místo písku nebo kačírku zeolit, k čistotě vody přispějete ještě více. Zrnka této vulkanické horniny výjimečných vlastností obsahují mikroskopické kanálky, v nichž se daří prospěšným bakteriím. Rostlinám navíc dodávají minerály a stopové prvky. V běžných okrasných jezírkách je praktické pěstování rostlin v plastových perforovaných koších, které zeolitem při výsadbě jednoduše vyplníte. V čisticích zónách větších koupacích jezírek se rostliny obvykle sázejí přímo do substrátu.

Chov koi kaprů je náročný.

Užitečné vychytávky

Pokud vodu ve větším jezírku čistí bakteriální filtr nebo zóna vodních rostlin, vyplatí se do koloběhu čerpadla zapojit skimmer, který nasává nečistoty z hladiny. Zachytí tak listy dříve, nežli klesnou ke dnu, přitáhne i pyl nebo okvětní lístky, které dodávají do vody po rozkladu nadbytečné živiny. I když kvítka plující po hladině vyhlížejí půvabně, vodu obohacují o fosfor, který podporuje růst řas a sinic. Košík skimmeru je nutné pravidelně čistit.

Řasy a sinice hubí také UV lampa, která prosvěcuje vodu v čisticím filtru. Sice redukuje zelený zákal, neřeší však příčinu přemnožení řas – proto je lepší nespoléhat pouze na ni. Zářič je také třeba po doporučené době vyměnit, aby neztrácel účinnost.


Ryby v jezírku

Chov ryb je velmi lákavý, ale pozor, potřebujete k němu skutečně prostorné nádrže, navíc musejí být opatřeny čerpadlem, které vodu uvádí do pohybu. Čistění obstará zóna rostlin nebo přídavné filtry. Také okysličování vody je při chovu ryb nezbytné – voda přiváděná zpět do jezírka může vytvořit vodopád, který je pěkný na pohled, na poslech a zároveň vodu provzdušní. Pokud se však jezírko v létě příliš prohřívá, je třeba zapojit ještě přídavná zařízení.

Kromě plochy nádrže je při chovu zásadní její hloubka – měly by to být nejméně dva metry, aby ryby mohly bezpečně přezimovat i za tuhých zim. Hloubka nádrže má i další výhody – čím větší objem vody, tím lépe se rybám žije a také ji udržíte snáze čistou. Čím menší je nádrž, tím obtížnější je docílit potřebné rovnováhy. Voda v hloubkách se také neprohřívá, což opět svědčí jak většině ryb, tak její čistotě.

Každý druh ryb pak vyžaduje své – můžete chovat ryby býložravé i všežravé, malé i velké – je třeba znát nároky na složení a teplotu vody a potravu daného druhu. U všech běžně chovaných druhů je třeba počítat s tím, že jsou hejnové – aby se cítily dobře, musíte jich chovat nejméně pět jedinců stejného druhu. Ryby pocházející z naší přírody, jako jsou drobné koljušky, slunky a střevle, větší perlíni, líni, karasi a další, jsou otužilé a v jezírkách zimují bez problémů, nezamrzlý otvor v hladině kvůli přístupu vzduchu je vždy nezbytný. Býložravé i všežravé větší druhy ryb však dovedou zlikvidovat vodní rostliny – nejen přímým okusem, ale i rytím v substrátu pod nimi. V případě jezírek pro chov ryb je proto výhodné oddělit zónu s rostlinami tak, aby do ní ryby neměly přístup.


Brokátoví kapři

Po nádherných japonských koi kaprech, přesněji nishigikoi čili brokátových kaprech, šlechtěných v Japonsku a Číně již tisíce let, zatouží nejeden majitel velkého jezírka. Do jiného ani nepatří – mělo by mít hladinu nejméně patnáct metrů čtverečních. I v dalších ohledech jsou koi kapři poměrně nároční, vyžadují kvalitní krmivo včetně speciálních doplňků stravy, je třeba hlídat kvalitu vody včetně pH. Otužilejší jedinci, avšak obvykle matněji zbarvení a méně typicky protáhlého tvaru, kteří jsou odchovaní v Evropě, zimují venku bez problémů. Šlechtění japonští krasavci však lépe prospívají při zimování ve vyhřívaném bazénu. Chov kaprů koi je krásný, ale velmi nákladný, což ostatně naznačují již ceny samotných ryb. Navíc se na něj musíte dobře připravit.

Více informací se nachází v květnovém vydání z roku 2017.

Živá a čistá voda